7 handige tips naar gelukkig werken
03 februari 2021 
in werk
9 min. leestijd

7 handige tips naar gelukkig werken

Als je werkt in verbinding met jezelf, dan ben JIJ uitgangspunt in de dingen die je doet. Jouw eigenheid, talenten, kwaliteiten, motieven, drijfveren en waarden zijn vertrekpunt. Van hieruit ga je activiteiten ontwikkelen in werk, die daarbij passen. Zo kom je tot werk – binnen of buiten organisaties, betaald of op vrijwillige basis - dat jou als mens voedt, ondersteunt, uitdaagt, plezier brengt en energie geeft.

Ik gun je deze volheid van je eigen ‘zijn’ in werk. In de veranderende arbeidsmarkt wordt dit steeds belangrijker. Naarmate de wereld om je heen steeds meer onzeker wordt, neemt het belang toe om de zekerheid in jezelf te vinden. Het is het verleggen van je focus. Hier help ik je graag bij. Onderstaand komen mijn 7 tips die bijdragen op dit persoonlijk groeipad. Veel leesplezier!


1. Ken je eigen kwaliteiten en benut deze in je werk

Voorbeelden van kwaliteiten zijn: evenwichtig, belangstellend, duidelijk, inlevingsvermogen, inspirerend, creatief, betrouwbaar, doorzetter, bescheiden. En
zo zijn er nog veel meer! Als je je eigen kwaliteiten nog onvoldoende kent, maak deze dan helder voor jezelf. Dit is belangrijk om ze zoveel mogelijk aan te boren in de dingen die je doet.

Het ten volste benutten van je kwaliteiten geeft een fijn gevoel. Als je je kwaliteiten kent, dan kun je ook beter de context uitzoeken, die daar bij past. In de juiste omgeving kom jij met jouw kwaliteiten volledig tot je recht.

Je kunt je kwaliteiten achterhalen in loopbaancoaching. Maar je kunt ook gewoon mensen in je omgeving vragen, waar zij vinden dat jij goed in bent. Mensen uit je directe omgeving kunnen je dat prima vertellen.

Onderzoek ook je (half) latente kwaliteiten, want hierin zitten belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jou als persoon. Latente kwaliteiten zijn kwaliteiten
die in de kiem aanwezig zijn en zich nog (opnieuw) kunnen ontwikkelen. Situaties die je als uitdaging ziet, bieden vaak een mogelijkheid om latente kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Half-latente-kwaliteiten zijn kwaliteiten die je selectief inzet, alleen in voor jou vertrouwde situaties. Ze zijn gedeeltelijk ontwikkeld. Is de situatie niet veilig, dan zet je zo’n kwaliteit niet in, ook al is dat gewenst. Daag jezelf uit dit wel te doen om op deze manier ook deze kwaliteiten verder te ontwikkelen.

2. Ga iedere dag met energie aan de slag, ga na wat je hiervoor nodig hebt

Bewaak voor jezelf wat je energie geeft en wat (veel) energie van je vraagt. Waar loop je op leeg? Of op wie of wat? Omgeef je ook met de juiste mensen. Mensen die je energie geven of van wie je kunt leren. Sta stil bij de vraag: wanneer heb ik het gevoel: yes, dit was lekker! Zorg dat er een goede balans is in de ‘brengers’ en ‘nemers’. Als dit uit balans raakt, dan raak je op een gegeven moment vermoeid. En vermoeidheid kent weer allerlei vervelende neveneffecten.

Je kunt op twee manieren werken aan je energiebalans. Het begint met voor jezelf te weten waar je nou energie van krijgt en wat energie vraagt. Sta aan het eind van de dag eens stil bij je dag. Kijk erop terug. Wat waren activiteiten of momenten dat je energie kreeg? Wat deed je? Of met wie was je? En wat kenmerkt nou de situatie, activiteit of persoon dat je er energie van kreeg of juist niet? Deel het eens als volgt in:

Omschrijving, activiteitWat kenmerkt deze?Energie+Energie-
VergaderingVeel praten, kwamen tot weinig resultaten, Slecht geleid
X
In werkgroep X werkenInhoudelijk verdiepen, interesse in elkaars inbreng, luisteren naar elkaar, lachen, maken heldere afsprakenX
SchoonmakenZie het opknappen, ruikt lekker, mensen blij, buiten werkenX
Praten met...Negatieve instelling, klagen wat niet goed gaat, ...
X

Op deze manier ben je meer bewust bezig en kun je welllicht ook meer sturen op de momenten, activiteiten en mensen die je energie brengen. Misschien kun je ook sturen op de kenmerken. Dat de vergadering bijvoorbeeld op een manier verloopt, die je wel energie geeft.

Daarnaast is voor een goede balans belangrijk dat je hersteltijd inlast. Na een dag hard werken, veel interactie met mensen en het nodige kopwerk, is het belangrijk dat je even momenten voor jezelf inlast. Waar kom je van bij? Wat geeft rust? Voor de één is dat even sporten, fietsen of wandelen. Voor de ander is dat terugtrekken met een goed boek of een uurtje in bad. Hoe ziet jouw hersteltijd eruit? Wat is jouw manier van bijtanken en maak je hier tijd voor?

3. Zorg dat plezier onderdeel uitmaakt van je werk. Op een schaal van 1-10 …. Hoe staat het met je plezier?

Heb je plezier in de dingen die je doet? Timothy Gallwey geeft ‘plezier’ een plaats in de werkdriehoek: prestatie, leren en plezier. Het één hangt samen met het ander. Hij schetst in zijn boek ‘Spelenderwijs werken’ wat voor veel mensen, bijdraagt aan het plezier:

Hoe staat het met deze condities in jouw situatie? Kun je er meer bedenken? Wat mij opvalt aan dit rijtje, is dat sommige punten heel erg over jou zelf gaan, en
andere meer over de context. ‘Met hart en ziel aan het werk zijn’ of ‘werk doen dat je leuk vindt’, gaat over jou. Waar gaat dat in jouw geval over?

Andere punten als kunnen opschieten met mensen met wie je werkt of iets kunnen doen zonder dat je onder druk staat, zegt ook iets over de context waarin je werkt. Hoe staat het met deze punten in jouw situatie?

Waar het om gaat, is dat jij je condities helder hebt en toetst in toekomstige stappen in werk die je gaat maken. Bij plezier is de relatie met jezelf belangrijk. Naarmate je jezelf, je tijd en je leven meer waardevol vindt, zal je minder toestaan om in een situatie van stress en ellende te werken. Vind jezelf belangrijk en maak van plezier beleven in ieder moment, waar je je ook bevindt, een belangrijke prioriteit.

4. Weet welke waarden voor jou belangrijk zijn en zorg ervoor dat deze tot hun recht komen in je werkzame leven

Je waarden gaan nog een tandje dieper. Als je echt wordt ‘geraakt’, dan zit je op het niveau van waarden. Voorbeelden van waarden zijn: zekerheid, persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid, toewijding, rechtvaardigheid, openheid, liefde, onafhankelijkheid, zelfstandigheid. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

Je hebt heel veel waarden. Waar het om gaat is: wat is jouw top 3? Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Je waarden raken veelal aan je zijnsniveau. Zelf ben ik pas veel later gaan begrijpen waarom ik me altijd wat moeilijk heb kunnen verhouden tot hiërarchie in organisaties.

Dat we elkaar wat dit aangaat, als mens gelijkwaardig kunnen ontmoeten. De reden om deze gelijkwaardigheid voor het voetlicht te willen brengen, had alles te maken met mijn eigen levensthema: als schipperskind heb ik me heel lang minderwaardig gevoeld. Daarom ‘raakt’ gelijkwaardigheid mij.

Het mooie van je waarden kennen is, dat je inzet in werk er op gericht kan zijn dat er ‘meer’ van jouw waarde is (op aarde). Met mijn mindsetcoaching wil ik bijdragen aan meer eigenliefde en gelijkwaardigheid in de wereld. Hier zit mijn ‘waarom’. In deze hoek kom je bij je zingeving in werk. Om die reden is het goed om dit voor jezelf te verkennen en ook om stil te staan bij de vraag hoe jouw waarden een plaats krijgen in de dingen die je nu doet in je werkzame leven.

5. Verzeker je ervan dat je je blijvend (persoonlijk) ontwikkelt

Persoonlijke ontwikkeling kan op veel manieren. Dat hoeft echt niet te gaan over het volgen van een opleiding of training. Zodra je iets doet wat je spannend vindt en waarvan je eerder altijd besloot om het dan maar niet te doen, dan heb je een grens verlegd, een stapje in je persoonlijke ontwikkeling gemaakt.

Bedenk voor jezelf wat je nu spannend vindt. Dat kan gaan over iemand aanspreken, jezelf presenteren op een bijeenkomst, ‘nee’ zeggen tegen je baas, …. vul maar in. Stel jezelf de vraag hoe je deze ‘hobbel’ gaat nemen voor jezelf. En wie of wat je daarbij kan helpen of inspireren.

Toen ik zelf in 2020 besloot om te gaan ondernemen, had ik ook weer een ‘hobbel’ te nemen: geld vragen voor wat ik heb te bieden. Nou, dat was wel een dingetje met mijn levensthema, dat kun je je wel voorstellen. Dat begon met dat ik eerst echt zélf geloof dat ik van waarde ben voor jou. Want als ík het niet geloof, doe jij dat al helemaal niet.

Dit is een ontwikkelpad. Iedere keer als je jezelf en je werk naar een next level wilt brengen, loop je weer tegen een ontwikkelpunt aan. Daag jezelf uit deze te nemen! Zo kom je verder. In persoonlijke zin en in de ontwikkeling van je werk. Zo ga je onderweg om steeds meer verbinding aan te brengen tussen wie je zelf bent, wat voor jou belangrijk is, en je werk.

Als je één keer de spannende hobbel hebt genomen, dan ben je soms verbaasd dat je dit niet eerder hebt gedurfd of altijd zo moeilijk hebt gevonden. Naarmate je ‘spannende dingen’ vaker doet, worden ze vanzelf minder spannend. En ga je weer op zoek naar het volgende spannende. Zo blijf je je ontwikkelen. Persoonlijk ontwikkelen doe je je leven lang. Stel jezelf ook hierin doelen. Blijf jezelf uitdagen om ‘angst’ te overwinnen en het spannende juist wèl te doen.

6. Maak minstens één keer per jaar ruimte om te reflecteren over jezelf, wat je hebt gedaan, wat het je heeft opgeleverd en hoe je zo nodig bijstuurt

Maak tijd voor reflectie. Over je identiteit. Wat neem je mee vanuit thuis? Wat hoort bij jou en wat niet? Ook is het goed om op gezette terug te kijken op wat je
hebt ondernomen en wat het je heeft opgeleverd. Stel jezelf aan het eind van een jaar een paar vragen, zoals: wat vond ik nou het meest leuk van het afgelopen jaar? Wat deed ik toen? Waarom is dit belangrijk voor mij en wat gaf mij dit? Je maakt dan bewuste keuzes of je door gaat met een bepaalde activiteit of dat je ermee stopt.

Je kunt er ook bewust op aansturen dat dat wat je het meest leuk vindt, vaker op je pad komt. Reflecteer ook op je ontwikkeling, zoals onder punt 5. geschetst. Kijk mild op je eigen handelen terug. Stel jezelf vragen. Als je het bijvoorbeeld lastig vindt om weerstand te bieden aan een ‘bullebak’ op je werk, kijk dan eens op zo’n ontmoeting terug. Je kunt dit doen door een reflectieverslag te schrijven.

Doe dit als volgt:Schrijf kort en bondig een situatie/ontmoeting die je hebt gehad.

Schrijf kort en bondig een situatie/ontmoeting die je hebt gehad.

• korte situatieschets (wat, wie, waar, wanneer en hoe)
• wat gebeurde er feitelijk
• wat zag je jezelf doen in het contact met de ander(en)
• hoe heb je dit ervaren
• wat heb je gedacht en gevoeld
• wat ging goed
• wat kon beter

Beschrijf hierna een halve pagina over de betekenis die deze situatie/ontmoeting voor je heeft. Dat zou je kunnen doen aan de hand van een vraag:

• wat was waardevol voor mij ?
• wat leer ik hiervan ?
• wat ga ik op grond van dit inzicht wel of niet doen ?

Als je naar aanleiding van het gesprek iets hebt ondernomen dan kun je jezelf de volgende vragen stellen:

• hoe heb ik dit aangepakt ?
• wat was het effect daarvan ? Op de ander en op mijzelf ?
• wat zag ik mezelf doen ?
• hoe zou ik het eigenlijk willen ?
• wat is mijn voornemen voor de volgende keer ?

Je verbindt je met wat je schrijft. Je helpt jezelf hiermee om inzichten te verdiepen en acties te formuleren. Schrijvend reflecteren is heel waardevol. Ik nodig je hiertoe ook altijd uit tijdens mijn loopbaancoaching. Op je reflectieverslag geef ik dan vervolgens mijn input.

7. Stel jezelf doelen, die resoneren met je binnenkant.

Wat wil je graag bereiken? Waar wil je naar toe werken, heb je zin in? Het is belangrijk dat je jezelf doelen stelt in je (werk)leven. Anders ga je nergens naar
onderweg. Hierbij kun je denken aan doelen op langere termijn (over 5 jaar) en doelen op korte termijn (het komende jaar).
Als het gaat om de wat langere termijn, stel jezelf dan drie vragen. Over 5 jaar:

✓ Wie ben ik?
✓ Waar ben ik?
✓ Wat doe ik?

Droom over de vragen! En visualiseer. Zie het alvast voor je. Alles begint met woorden geven aan je verlangen. Schrijf het antwoord op deze vragen op anderhalve A-4. Ruim het op, stop het op een plek, die je onthoudt. Na vijf jaar zoek je je antwoorden weer op en lees je wat er van je doelen (dromen) terecht is gekomen.

Je zult verrast zijn. Je maakt dan een nieuwe voor weer 5 jaar later. Wat wil je op korte termijn bereiken, het komende jaar bijvoorbeeld en hoe ga je daar aan werken? Maak je doelen uitdagend en SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Een paar voorbeelden ter inspiratie.
✓ Dit jaar ga ik op z’n minst 1 project aansturen en binnen een maand plan ik hierover een gesprek met mijn leidinggevende.
✓ Het komende jaar ga ik me oriënteren op specifiek werk dat me leuk lijkt en ik plan iedere maand een netwerkgesprek met iemand die dit werk doet.
✓ Ik neem aan het eind van het jaar ontslag en bereid een vertrekregeling voor, die ik tenminste twee maanden vooraf met mijn leidinggevende bespreek.

Tot slot

Dit zijn mijn tips. Ik ben benieuwd wat je vindt van de tips. Als je er serieus mee aan de slag gaat, zet je zonder twijfel een stap op je groeipad naar meer gelukkig werken. Met welke tip start jij? Wil je meer inspiratie? Dan is mijn boek "Word de beste versie van jezelf" een mooie aanvulling.

Blijf je het lastig vinden in je eentje te starten, jezelf vooruit te brengen? Kun je wel wat hulp gebruiken bij het nemen van een actie? Boek een gratis Zoom inspiratiesessie van 45 minuten en ik geef je zeker twee tips om in actie te komen, waardoor jij in jouw situatie een stap zet op je groeipad naar gelukkig werken.


Over de schrijver
Mijn missie is om mensen wakker te schudden. Ik help mensen om de beste versie van zichzelf te worden. Op Puur Mindset Academy.nl laat ik zien welke stappen je hiervoor allemaal kunt ondernemen en welke tools je kunt toepassen. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken, dit doe ik zowel op deze website, als op mijn social media kanalen en podcast.
Reactie plaatsen