Wat is succes?
10 maart 2021 
in succes
16 min. leestijd

Wat is succes?

Al eeuwenlang proberen mensen de geheimen van menselijk gedrag, topprestaties en succes te doorgronden. Hoe komt het dat sommige mensen zo gemakkelijk succes lijken te behalen terwijl anderen het ook proberen, maar steeds weer tekortschieten? Bijna iedereen wil een beter leven, maar slechts weinigen lukt dat daadwerkelijk.

Succes is altijd het gevolg van ingewortelde positieve gewoonten. Helaas kan bijna alles wat we herhaaldelijk doen aan glans, passie en energie inboeten. Maar als je iets niet steeds weer opnieuw doet, maak je er geen gewoonte van. Wanneer je je concentreert op het herhalen van de handelingen die leiden tot succes, creëer je gewoonten. Herhaling en succes zijn te vergelijken met doperwtjes en worteltjes: ze horen bij elkaar.

Er is altijd een yin en een yang bij het streven naar succes. De juiste handelingen, mits ze herhaaldelijk worden uitgevoerd, worden gewoonten en garanderen succes. Dat is de yin. De yang zou kunnen zijn dat je in de loop van de tijd niet de juiste handelingen herhaaldelijk uitvoert, waardoor je slechte gewoonten vormt die geheid tot mislukking leiden

Allemaal vormen we gewoonten, zowel goede als slechte. Gewoontevorming is niet te vermijden. Wij beslissen hoe die gewoonten er uiteindelijk zullen uitzien. Eerst vormen we onze gewoonten en daarna vormen die gewoonten ons.

In dit blogartikel beschrijf ik succes vanuit verschillende invalshoeken. Om te beginnen schets ik de grote lijnen en een beetje achtergrond. In de volgende hoofdstukken bewerk ik dat schilderij met de fijnere kwast en bespreek ik specifiekere aspecten van het fraaie landschap van succesgewoonten.


Wat is succes?

Wat succes is, verschilt per persoon. We hebben allemaal onze eigen persoonlijke en unieke definitie van wat succes voor ons is. In het dagelijks taalgebruik definiëren we succes vaak als het verwerven van vermogen, respect of roem, of het gewenste resultaat van een poging. Ik denk dat deze twee definities inderdaad de essentie en de doelen van succes weergeven.

Veel te veel mensen plakken het etiket ‘succes’ op het eindresultaat: de aanschaf van een nieuwe Mercedes, het moment waarop ze miljonair zijn geworden, hun kinderen die slagen voor hun eindexamen, hun promotie.

Earl Nightingale biedt een nieuwe kijk op succes door middel van het woord ‘progressief’ Zolang je dichter bij een vooraf bepaald doel komt, heb je feitelijk succes.

Maar hoe ik succes omschrijf, is niet het belangrijkst. Natuurlijk kan ik ideeën, inzichten en richtlijnen aanreiken bij jouw reis naar succes. Maar wat belangrijker en persoonlijk is, is hoe jij succes in je leven omschrijft.

 • Succes is dat je betekenisvolle relaties hebt opgebouwd met de mensen van wie je houdt. Je communiceert en je hebt plezier met die mensen. Je hebt mensen lief en zij hebben jou lief.
 • Succes is interesses hebben die je blij maken, of dat nu een bijdrage is aan de gemeenschap of een tehuis voor daklozen. Een vrijetijdsbesteding kan succes brengen, of dat nu golf, voetbal of fietsen is of een rustigere hobby zoals schilderen, vissen of breien.
 • Succes is het gevoel van zekerheid dat je hebt wanneer je elke maand je rekeningen kunt betalen en er geld overblijft. Wat je op dat moment aan het doen bent, is je bezittingen uitbreiden en je verplichtingen verminderen. Je bent bezig met alweer een stap in de richting van financiële zekerheid.
 • Succes is dat je dankbaar bent wanneer je aan het einde van de dag het licht uitdoet. Je bent de mensen dankbaar die je vandaag hielpen en die jij hebt kunnen helpen.

In onderstaande video leg ik uit wat succes inhoudt.

Wat is succes niet?

Als je er niet in slaagt om succes te omschrijven voor jezelf, je relatie of je gezin, kun je niet spreken van succes. Je kunt het spoor bijster raken wanneer je een vorm van succes najaagt zoals die door anderen wordt omschreven. We worden overladen met succesbeelden: op social media, in de krant, op televisie en zelfs wanneer je als ouder bij school op je kind staat te wachten.

Observeer anderen om ideeën op te doen over wat er zoal mogelijk is, maar niet om te vergelijken of de stand bij te houden. Je eigen scorekaart is namelijk het enige wat telt.

Succesvol zijn is aardig zijn voor jezelf en voor anderen wanneer je meer tijd dan verwacht nodig hebt om je wens te realiseren.

Het enige wat telt, is wat succes inhoudt voor jou

Succes is persoonlijk. Het is een persoonlijke ervaring van welbevinden, zelfvertrouwen en bekwaamheid. Daarom moet jij besluiten wat succes is voor jou. Iedereen neemt zich weleens voor om af te vallen, meer te sparen of zijn of haar relaties te verbeteren. Maar succes is geen voornemen.

Het is een kwestie van willen, gewoontevorming en inzet. Het is een doe-het-want-anders--kwestie. Een voornemen is nog niet omgesmeed tot een vurige begeerte waarbij je alles op één lijn brengt om het te bereiken. Ik zal het doen, want anders … Om succes te kunnen behalen moet je iets vurig begeren en voldoende reden hebben om het te begeren.

Je hebt controle over wat je begeert of wenst. We hebben allemaal de bevoegdheid en de macht om te beslissen wat we willen en we kunnen vervolgens bepalen hoe gemotiveerd we zijn om het te bereiken. Je moet helderheid hebben over wat belangrijk voor je is en wie belangrijk voor je is. De erfenis die je wilt nalaten bepaal je door je omschrijving van succes te verfijnen.

Beluister hieronder de podcast en volg mij vanaf nu op Spotify!

Vraag jezelf af waarom

Te veel mensen raken verstrikt in hoe ze succes moeten realiseren of hoe ze aan een bepaalde maatstaf voor succes of een bepaald doel kunnen voldoen. Ze denken nauwelijks na over een glashelder waarom, oftewel over wat hun beweegreden is. Het waarom is de krachtbron.

Als het ‘waarom’ krachtig genoeg is, wordt het ‘hoe’ gemakkelijk. We concentreren ons vaak op de verkeerde zijde van de vergelijking. Waarom wil je financieel onafhankelijk worden? Waarom wil je een groot bedrijf opbouwen? Waarom wil je trouwen en kinderen krijgen? Waarom wil je afvallen? Waarom wil je een groter huis, of een tweede huis? Waarom wil je vroeg met pensioen?

Wat zijn jouw beweegredenen?

Ik denk niet dat er honderden beweegredenen in ons leven zijn. Volgens mij hebben we een handjevol beweegredenen die ons aanzetten om onze doelen en dromen te verwezenlijken. Dat handjevol beweegredenen is de krachtbron in ons leven om een goede partner, ouder, zoon of dochter, ondernemer of werknemer te worden. Het helpt ons hulpvaardigheid en liefde na te laten, zelfs als onze reis op aarde voorbij is.

Een beweegreden kan gestoeld zijn op een positieve of negatieve ervaring in het verleden. Er bestaan duizenden verhalen over succesvolle mensen die opgroeiden in armoede. Dat was de brandstof van hun beweegreden. En er zijn verhalen, zoals het mijne, van mensen die opgroeiden onder gunstigere omstandigheden die eveneens beweegredenen aanleverden.

Er is niet echt een verschil tussen de twee wegen naar het resultaat. Elk mens heeft unieke beweegredenen die hem de kracht geven het leven te verwezenlijken dat hij wenst. Zo’n beweegreden kan zich uiten in een wens om maximaal te presteren. Sommige mensen zijn gemotiveerd om uit te blinken, maar de vraag is altijd: waarom? Waarom hebben sommigen een sterke drang om zich te verbeteren en anderen niet?

Niemand anders kan je jouw beweegredenen overhandigen; je moet ze voor jezelf ontdekken. Als coach kan ik vragen stellen en cliënten de weg wijzen naar hun unieke verzameling beweegredenen. Hun persoonlijke waarom kan ik ze niet overhandigen. De grote waarde van een coach in alle fases van je carrière zit ’m in het feit dat hij of zij je kan helpen de beweegredenen die in je verborgen liggen aan de oppervlakte te brengen.

Beweegredenen kunnen te maken hebben met hoe je je de toekomst van je leven of van je bedrijf voorstelt. Ze kunnen te maken hebben met je liefde voor anderen en de toewijding en inzet die je op bepaalde gebieden in je leven voor ze hebt.

De belangrijke beweegredenen zijn als een magneet die je in de richting van het succes trekken. Hoe onweerstaanbaarder de beweegredenen in je leven, hoe meer hobbels en tegenspoed je op weg zult tegenkomen. Je vraagt je misschien af hoe dat komt. Omdat je beweegredenen zo helder zijn, herken je storende factoren beter en zie je in dat ze je verder van je doel verwijderen.

Een krachtige beweegreden verwijdert de problemen niet, maar maakt ze wel minder belangrijk. Je duidelijke ‘waarom’ stimuleert je om elk obstakel naar het doel resoluut te overwinnen. Je herkent de obstakels en je gevoel van urgentie maakt korte metten met ze.

Verschillende categorieën van succes

Succes kan met verschillende brillen op worden geëvalueerd. Mijn ervaring is dat de definitie van succes bij de meeste mensen betrekking heeft op een van de volgende gebieden:

Gezondheid

Succes op gezondheidsgebied houdt in dat je redelijk gezond bent, lichamelijk actief, vrij van kwalen, vrij van pijn en in staat om te genieten van activiteiten waarbij je in beweging moet komen. Als je analytisch bent ingesteld, zou je gezondheid kunnen uitdrukken in getallen: je cholesterolgehalte, je buikomvang, aantal minuten cardio-oefeningen per week, je gewicht, je BMI enzovoort.

Financieel

Een zekere mate van financieel succes is voor ons allemaal noodzakelijk. Wat financieel succes inhoudt, kan van mens tot mens verschillen. Sommigen koppelen succes aan een weelderige levensstijl van luxe huizen, auto’s en verre reizen. Anderen zijn wat bescheidener: ze willen hun hypotheek kunnen afbetalen en er redelijk warmpjes bij zitten.

Als je niet de tijd neemt om je wensen op financieel gebied te inventariseren, drijf je al snel stuurloos rond, jaag je dingen na en ben je jaloers op anderen die meer financiële rijkdom hebben verworven dan jij. Twee dingen heb ik leren beseffen bij het streven naar financiële voorspoed: 1. Er zullen altijd mensen zijn die rijker zijn dan ik. 2 Ik neem van mijn rijkdom niets mee wanneer ik sterf.

Relaties

Succesvol zijn in de belangrijkste relaties in je leven kan enorm veel voldoening schenken. We zijn geschapen om met anderen om te gaan. Ons leven krijgt zin door de belangrijke relaties die we ontwikkelen en onderhouden met onze dierbaren (kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden en collega’s).

Carrière

Gemiddeld besteden mensen meer dan 90.000 uur van hun leven aan werk. Veel mensen werken een derde deel van hun leven. Sommigen werken meer dan veertig of vijftig jaar tot aan hun pensioen. Vooruitkomen in je carrière, waardevoller worden en nieuwe uitdagingen aangaan in je baan, carrière of bedrijf kan bepalend zijn voor hoe je succes definieert.

En nog veel meer...

Gezondheid, rijkdom, relaties en carrière zijn slechts enkele voorbeelden van succescategorieën. Wellicht hanteer je andere maatstaven voor succes, zoals geluk, gemoedsrust, zekerheid, levensduur, een fijn huis, persoonlijke ontwikkeling of vrijheid. Deze categorieën kun je allemaal ontwikkelen tot primaire doelen bij je streven naar succes.

Van succes een gewoonte maken

Of je nu succes nastreeft in je werk of in je privéleven, succesvol zijn (oftewel winnen) lijkt zich voort te zetten en meer overwinningen te scheppen. De juiste beslissingen nemen gaat vaak gepaard met gunstige omstandigheden en met langere perioden van meevallers. Mensen die begrijpen dat succes meer succes oplevert, komen in een flow.

Een bedrijf kan momentum opbouwen en een omslagpunt bereiken. Een verkoper kan een topperiode hebben waarin elke ontmoeting met een potentiële klant uitmondt in een transactie. Wanneer je wilt afvallen en je constateert dat het getal op de weegschaal omlaag begint te gaan, stimuleert je dat om de nieuwe eet- en hardloopgewoonten vol te houden.

Je gevoel van eigenwaarde en je zelfvertrouwen nemen toe en dus handhaaf je de gewoonten die tot succes leiden.

Besluiten om succesvol te zijn

De krachtigste drijfveer achter succes is een besluit en daarmee doel ik op het besluit zelf en de mate waarin je overtuigd bent van dat besluit. Om enkele voorbeelden te noemen:

 • het besluit om pondjes kwijt te raken en ze er nooit meer aan te laten komen;
 • het besluit om nooit het woord ‘scheiding’ tegen je partner uit te spreken, zelfs niet tijdens de heftigste ruzies;
 • het besluit om door middel van woorden en daden je kinderen lief te hebben en te aanvaarden.

Succes is een besluit, net zoals rijkdom een besluit is. Iedereen moet keuzen maken. Gedurende ons leven maken we miljoenen kleine en grote keuzen. Kleine keuzen zijn bijvoorbeeld of we soep of salade vooraf zullen nemen, maar de grote dagelijkse keuzen ontgaan ons, bijvoorbeeld besluiten om vrolijk te zijn in plaats van chagrijnig, of elke morgen bij het opstaan besluiten tot een positieve instelling.

Maar juist dit soort keuzen kunnen bepalend zijn voor je dagelijkse succes. Als je de keuze maakt om gelukkig te zijn, moet je weten waar je gelukkig van wordt. Je moet ontdekken wat je een bevredigend, energiek en blij gevoel schenkt.

Je moet ook denken in dagelijkse kleine prestaties, zodat je je goed voelt over je dag en de resultaten die je hebt behaald, hoe klein ook. Abraham Lincoln verwoordde dat goed: ‘De meeste mensen zijn zo gelukkig als ze zich voornemen.’

Weten waar je heen wilt

De beroemde komiek Steven Wright zei ooit: ‘Je kunt niet alles hebben. Waar zou je het allemaal moeten laten?’ Wanneer we naar succes streven, zijn er een heleboel dingen waartegen we persoonlijk nee moeten zeggen.

Nee zeggen we tegen de dingen in ons leven die we moeten opgeven om te kunnen bereiken wat we werkelijk wensen. We zeggen nee tegen ongezond en calorierijk voedsel als we willen afvallen. We zeggen nee tegen een zittend leven als we onze spieren in conditie willen houden en fit willen blijven.

Wanneer je beslist wat je wilt, wat je succesdoelen in je leven zijn en waartegen je ja zegt, moet je ook beslissen wat je niet wilt en waartegen je nee zult moeten zeggen. Door te beslissen over je ja’s en nee’s verkrijg je een duidelijkere definitie van succes en weet je beter wat je moet doen om dat te bereiken. Het tilt je besluit naar een heel ander niveau. Je geeft aan waartoe je je aangetrokken wilt voelen en wat je van je af wilt duwen.

Verwachtingen ten aanzien van succes

Wanneer je moeite doet om je succes te plannen, je op succes voor te bereiden door te beslissen, prioriteiten te stellen en te plannen, verwacht je dat je pogingen zullen slagen. De winnaar die we vanbinnen allemaal zijn staat op. Die verwachting betekent niet dat succes automatisch en moeiteloos zal volgen.

Verre van dat. Je gaat ervan uit dat je moeite zult moeten doen, maar je verwacht dat die moeite zal worden beloond. Natuurlijk zal je route niet altijd effen en rechtlijnig zijn. Je zult versperringen, omleidingen en files tegenkomen. Niemand lukt het in één keer.

De weg naar succes verloopt voor niemand zonder hobbels. Een van de belangrijkste redenen is dat maar heel weinig mensen net zo sterk zijn geïnteresseerd in de successen die je behaalt als jij. Als je een klein aantal mensen om je heen hebt die je mentaal bijstaan, stimuleren en succes helpen boeken, ben je met meer helpers gezegend dan de meeste mensen.

Sommige mensen zullen je succes proberen te saboteren omdat ze bekrompen denken, je concurrent zijn of het type mens zijn dat alles omlaag haalt. Je moet volhouden en verwachten dat je zult slagen bij alle pogingen die je met passie doet.

Succesmomentum

Elke gedachte, handeling of discipline brengt je dichter bij je doelen of verwijdert je er verder van. Door positieve gedachten en acties te combineren bouw je momentum op. Sir Isaac Newton zei dat als een voorwerp eenmaal in beweging is, het in beweging blijft. Onze beweging in de richting van succes is geneigd die positieve beweging voort te zetten.

Wanneer we een nieuwe kracht toepassen die consistent is met onze beweging in de richting van onze primaire doelen, schept zo’n actie een groeiend momentum.

Het tegenovergestelde geldt net zo goed. Als je op succesgebied de weg kwijtraakt vanwege slechte gewoonten of geen gewoonten, zul je verder van het gewenste succes afdwalen. De gewoonte om elke dag te werken en kleine stappen en acties uit te voeren in de richting van je doel vormt de sleutel tot succes en momentum.

Een consistent proces van succes tot stand brengen

Ik sta ’s ochtends altijd om 6:30 op. Op die manier kan ik een paar extra productieve uren maken voordat ik om 9:00 uur naar mijn werk ga. Vroeger opstaan dan de meeste mensen biedt talloze voordelen:

 • Je concurrenten doen het, dus zul je niet willen achterblijven.
 • Naarmate de dag vordert, word je vaker onderbroken en in je werk gestoord, reden waarom ik op dit moment (om 7 uur 's ochtends) aan het schrijven ben.
 • Je mentale kracht en je wilskracht zijn ’s ochtends sterker
 • Vroeg beginnen zet de toon voor een productieve dag. Dat zet zich waarschijnlijk voort.
 • Je schept een sterker gevoel van controle. Jij bepaalt wat er gebeurt.

De ochtendroutine vormt het fundament voor een succesvolle dag. Ik presteer heel wat beter wanneer ik mijn ochtendroutine volg dan wanneer ik dat niet doe. Succes is een gevolg van dagelijks streven en dagelijkse routine.


Win de dag

Het doel bij het streven naar succes is de dag te winnen. Over vandaag heb ik controle. Momenteel heb ik geen macht over iets
anders dan vandaag. Morgen is nog niet vandaag geworden, dus heb ik op morgen slechts beperkte invloed. Dat betekent niet dat morgen me onverschillig laat.

Ik heb plannen voor morgen. Ik heb een bedrijfsplan, een levensplan en weekdoelen die ik wil halen, en deadlines die voor morgen
misschien belangrijk zijn. Maar om te verwezenlijken wat ik wil doen, moet ik eerst vandaag winnen. Dat moet voor mij prioriteit nummer één zijn.

De nadruk leggen op vandaag in plaats van morgen is geen nieuwe denkwijze. Een Bijbelse uitspraak luidt: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ Kortom, win de dag. Dat is alles wat op dit moment belangrijk is.

Je succesroutine scheppen

Zoals ik eerder aangaf, begint een succesroutine al vroeg in de morgen. Een routine is slechts een proces dat je volgt om consistent
goede resultaten te verkrijgen. Het schept een patroon van gedragingen en acties die gekoppeld zijn aan positieve resultaten, op grond van de wet van oorzaak en gevolg.

Het woord ‘routine’ doet sommige mensen denken aan een keurslijf en een gebrek aan vrijheid. Ik vraag je om er door een andere bril naar te kijken. Een routine creëert topprestaties, doelmatigheid, productiviteit en gedegen en herhaalbare resultaten. Het stelt je in staat om meer te doen in minder tijd, waardoor je meer vrijheid hebt.

Het eindresultaat van routine is vrijheid en keuzemogelijkheden, omdat je daarmee wordt beloond door je hogere productiviteit en efficiëntie.

Bij het ontwikkelen van de juiste ochtendroutine voor jezelf, raad ik je aan om de volgende acties daar in op te nemen:

 • Dankbaarheid. Begin je dag met dankbaarheid. Waar ben je dankbaar voor? Wat is echt een zegen in je leven? Voor welke gebeurtenis in je recente verleden ben je dankbaar? Welke zegenrijke dingen staan je in de nabije toekomst te wachten?
 • Meditatie. Reserveer tijd om je naar binnen te keren en contact te maken met jezelf of je oppermacht en om jezelf elke dag te centreren en te kalmeren. Het is nuttig om even te pauzeren, te luisteren, te ademen en te ontspannen.
 • Lezen. Nadat je volledig bent uitgerust, is je geest ontvankelijk. Of je nu een boek, kranten, de Bijbel of andere spirituele teksten leest, lezen is in een ochtendroutine essentieel. Je wilt leren en je kennis vergroten.
 • Lichaamsbeweging. Sporten is een uitstekende manier om gezonde gewoonten en routines te vormen. Het geeft je ook meer energie voor die dag. Door je hartslag ’s ochtends te versnellen verbrand je je calorieën de hele dag doelmatiger.

Je hoeft niet al deze activiteiten te doen, maar als je de meeste ervan uitvoert, heb je de grondslag gelegd om de dag te winnen. En wanneer je genoeg dagen wint, win je de week, de maand, het kwartaal, het jaar, de rest van je leven.

Kies de activiteiten die van toepassing zijn op jou en die passen bij jouw stijl en tijdsindeling. Stel een rooster op, in de vorm van tijdblokken, om twee, drie of alle vijf activiteiten op te nemen in je ochtendroutine.

Probeer het zorgvuldig uit, maar ga ervan uit dat je misschien al over een week sommige dingen zult moeten aanpassen. Dwing jezelf ertoe om op de vastgestelde tijd met de volgende activiteit op je agenda te beginnen.

Zet consistentie om in herhaling

Een systeem bedenken om je dag te winnen stelt je in staat om consistentie te verwezenlijken. Succes vorm je door consistentie om te zetten in herhaling. Een enkele ochtendroutine is geen gewoonte en evenmin een herhaling. Een ochtendroutine die je één keer uitvoert, is een handeling.

Op zichzelf is een handeling niet bepalend voor succes of mislukking. Hij moet consistent worden herhaald om succes te creëren. Je kunt nieuwe gewoonten vormen, ze volhouden en je ervoor inzetten om ze een week lang voort te zetten. Er is wekenlange herhaling van die handeling nodig om er een gewoonte in je succesroutine van te maken.

Als je een dag overslaat, al is het maar één dag, verbreek je de cirkel van routine en consistentie. Als je van de nieuwe routine of het nieuwe gedrag geen gewoonte hebt gemaakt, raad ik je aan er morgen mee te beginnen.

De weg naar succes blijven volgen

Allemaal raken we weleens van de weg af. Er zijn momenten of zelfs dagen dat onze concentratie afwezig lijkt. We hebben het gevoel dat we niet veel presteren. Alsof we zwemmen in een bord pap.

Als je dacht dat succesvolle mensen voortdurend op het juiste spoor blijven, dan heb je het mis. Waarschijnlijk hebben ze zelfs met méér afleiding en problemen te maken die ze kunnen doen afdwalen, en dus gebeurt dat ook regelmatig. Het geheim is echter dat ze daarna veel minder tijd nodig hebben om weer op koers te raken.

De meeste mensen die het spoor bijster raken blijven een of twee dagen lang dwalen. Succesvolle mensen daarentegen zijn minder dan een uur op de verkeerde weg. Ze hebben hun geest zodanig geprogrammeerd dat ze het direct merken wanneer ze ernaast zitten, afgeleid zijn, niet-productieve dingen najagen of zich bezighouden met problemen zonder oplossing.

Ze beleven die momenten kortstondig en richten hun aandacht daarna weer op hun agenda en hun belangrijkste doelen.

Tot slot

Zo, ik ben aan het einde gekomen van dit blogartikel. Hopelijk heb ik jou een beter inzicht kunnen geven in wat succes precies inhoud en op welke gebieden je allemaal succes kunt hebben. Bij succes hoort natuurlijk ook de juiste mindset. Als jij op dit moment bezig bent jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en mindset, dan raad ik jou aan om lid te worden van de Puur Mindset Academy Community.

Het grote voordeel van deze community is dat je onder anderen met succesvolle mensen in contact kunt komen die jou graag verder willen helpen. Daarnaast heb je ook onbeperkt toegang tot heel veel waardevolle trainingsvideo's en praktische opdrachten en goede oefeningen om beter inzicht te krijgen in jezelf.

Over de schrijver
Mijn missie is om mensen wakker te schudden. Ik help mensen om de beste versie van zichzelf te worden. Op Puur Mindset Academy.nl laat ik zien welke stappen je hiervoor allemaal kunt ondernemen en welke tools je kunt toepassen. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken, dit doe ik zowel op deze website, als op mijn social media kanalen en podcast.
Reactie plaatsen