Wat is zelfbewustzijn?
25 april 2021 
in mindset
10 min. leestijd

Wat is zelfbewustzijn?

Top dat je je interesseert in zelfbewustzijn en dat je je wilt verdiepen in wat zelfbewustzijn is, waar zelfbewustzijn toe leidt en hoe je zelfbewust kunt zijn.

Dit laatste gaat mooi samen met mijn eerste doel, omdat het leven, je lichaam (en dus ook je lichamelijke klachten) en het ‘ik’ met elkaar verbonden zijn, met elkaar samenwerken en uit elkaar ontstaan.

Zelfbewustzijn is dus in feite het begin van een reis naar een gezond en liefdevol leven of naar welk leven jij dan ook voor jezelf in gedachten hebt en waarvoor je dan beter kunt kiezen, omdat je dan beter weet wat het beste bij jouw staat van zijn aansluit.

Om gebruik te kunnen maken van zelfbewustzijn en om deze bij jezelf te ontwikkelen, zul je eerst een aantal zaken over zelfbewustzijn moeten weten.

Daarom heb ik dit artikel geschreven, zodat je een goede start maakt als je begint aan die reis die je brengt naar waar jij naartoe wilt: ontdekken wat je wilt in het leven, (betere) gezondheid, een gelukkig(er) leven … kortom als je op weg gaat naar jouw (nieuwe) droom.


Het wat van zelfbewustzijn

Wat is bewustzijn?

Bewustzijn is de mate waarin je je bewust bent van jezelf en je omgeving, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als op spiritueel niveau. Het is de mate waarin je jezelf openstelt voor indrukken van binnen en van buiten jezelf en deze ook daadwerkelijk opmerkt.

Aan bewustzijn gaat een moment van jezelf loslaten vooraf. Hierdoor stel je jezelf open voor nieuwe indrukken, die je inzicht verschaffen over wat er op enig moment in jouw leven gebeurt en wat zich op enig moment in jouw leven (zowel binnen als buiten jou) aandient.

Bewustzijn is voor mij ook de mate waarin we de capaciteit in onze geest (en lichaam) hebben om ons van zaken gewaar te zijn. Onze geest maakt ons namelijk bewust van wat er zich in jou (via je lichaam, je gevoel en je denken) en buiten jou (via je zintuigen) afspeelt wat volgens jouw geest van belang is om je bewust van te worden.

De mate waarop je daadwerkelijk bewust wordt van die indrukken is dan weer afhankelijk van de mate waarop jij (jouw Ik) bereid bent aandacht te geven aan dat wat zich via jouw geest bij jou meldt.

Wat is het verschil tussen bewustzijn en bewustwording?

Bewustzijn is de mate waarin je je bewust BENT van jezelf en je omgeving (dus je bent het al) en bewustwording is het proces van groeien naar een bepaalde mate van bewustzijn.

Eigenlijk moet dit bewustER worden zijn, want iedereen is op een bepaalde manier al bewust van zichzelf of zijn of haar omgeving, via je lichaam of door de mensen of de dieren die je ervaart in je leven en dus is bewustwording enkel het proces van uitbreiding van de mate van bewustzijn die je al van kinds af aan hebt, bewust dan wel onbewust van het feit dat dit als bewustzijn wordt aangemerkt.

Beide zitten dus eigenlijk in het zelfde proces. Bewuster wordt je door je Zijn bewust op te merken en daarmee dat wat je al bent, bewust aandacht te geven.

In die staat BEN je je dus al bewust van je zijn, hoe je lichaam is, je gedrag in enig moment, hoe de wind waait door je haar, hoe mensen reageren in jouw omgeving, wat er gebeurt, hoe je lichaam voelt, waar je aan denkt) en door deze staat van bewustzijn extra (bewust) aandacht te geven, zal je bewustzijn toenemen, want je oefent jezelf om nog meer bewust te zijn in dat moment.

Want één van de wetten van het Universum is ‘dat wat je aandacht geeft, vermeerdert zich’. Dus door je bewustzijn extra aandacht te geven wordt je nog bewuster. Daarmee worden je ‘(ge)voelssprieten’ nog beter gestimuleerd om op te letten (en om gewaar te zijn) en die zullen zich daardoor beter ontwikkelen en daardoor zul je je (mettertijd) nog meer bewust worden van jouw zijn en jouw omgeving in enig moment.

Wat is het verschil tussen bewustzijn en zelfbewustzijn?

Bewustzijn is de gewaarwording van indrukken zowel binnen (zoals jij bent in enig moment) als buiten jou (in jouw omgeving, dus van mensen, dieren en situaties). Bewustzijn ontstaat door de mate waarin je je dusdanig rustig voelt in je hoofd (op enig moment) en daarmee ruimte voor jezelf hebt gecreëerd in jou voor ‘meer’ (omdat jij (lees: je geest) bij jezelf ‘ingedaald’ bent (tot rust gekomen)).

Je kunt deze ruimte binnen jou of buiten jou opvullen met indrukken waar je je (daardoor) ‘opeens’ bewust van wordt binnen in jou, zoals
gevoelssensaties in jou (pijn, vreugde, prikkeling, jeuk, etc) en ook bewust wordt van buiten jou, zoals situaties buiten jou (zoals bijvoorbeeld een lachend kind, een mooie bloem die waait in de wind, een ondergaande zon, etc).

Zelfbewustzijn daarentegen kan helpen om je bewuster te maken van jezelf, hoe jij bent in het nu, hoe jij je gedraagt in bepaalde situaties, hoe en wat jij denkt en voelt in enig moment en ook wat jouw overtuigingen zijn. Je observeert jezelf en leert daarbij dus over jezelf.

Deze inzichten kunnen jou helpen jezelf te veranderen, als dit nodig mocht zijn, maar het kan je ook helpen om betere beslissingen voor jezelf te maken, omdat het je een indicatie geeft van hoe je was, hoe je dus bent, maar ook hoe je (met grote waarschijnlijkheid) dus ook in de toekomst zult zijn en je zult gedragen en welke beslissing daar dan dus het beste op aansluit.

Daarmee kan het je dus meer zekerheid geven, meer zelfvertrouwen omdat je meer controle over je eigen leven krijgt omdat je weet wat goed bij jou past en je van daaruit betere beslissingen ten aanzien van wat bij jou past kunt nemen. Zelfbewustzijn is dus een inzichtverschaffer.

Zelf Bewust Zijn – waar leidt het toe?

Zelfewustzijn vergroot je leven, niet alleen in de breedte en hoogte (dus wat je ziet, voelt hoort en je dus gewaar bent) buiten jou, maar ook in de diepte en dus binnen in jou.

Je kunt makkelijker zaken (en ook anderen) begrijpen, je kunt je meer inleven in je omgeving (mensen, dieren en situaties), je wordt gevoeliger, aangezien je meer naar binnen trekt en daardoor je meer bewust wordt van wat er binnen in jou gebeurt (gevoelsmatig), je kunt meer (ruimtelijk) inzicht krijgen, je krijgt meer zelfvertrouwen en je krijgt meer controle over je eigen leven.

Kortom, het verrijkt je leven: je hebt minder behoefte aan afleiding buiten jou om je plezierig te voelen, je kunt je al plezierig voelen met de dingen die je je alleen al gewaar bent, door de kunde van bewustzijn, die je in je zelf hebt ontwikkeld, en je laten verwonderen door het moois dat het leven je te bieden heeft.

Van zelfbewustzijn naar bewustzijn

Zelfbewustzijn leidt tot meer bewustzijn en andersom KAN bewustzijn leiden tot meer zelfbewustzijn, maar dat hoeft niet. De regel is namelijk “zo van binnen zo van buiten”. Niet “zo van buiten, zo van binnen”. Iets wat je namelijk aan de buitenkant hebt of zoals je je “voordoet” aan de buitenkant (van jezelf aan anderen laat zien), dat hoef je nog niet te zijn aan de binnenkant (zoals je bent).

En als je Zelfbewust bent, dan heb je innerlijk al de kunde om jezelf te observeren (bewust te zijn) en dus kun je (zonder er veel moeite voor te hoeven doen (anders dan jezelf ervoor openstellen) die kunde makkelijker naar de indrukken buiten jou doortrekken.

De sleutel steekt namelijk in de vrijheid van zijn. Zelfbewustzijn wordt met name gecreëerd door een staat van vrijheid in jezelf. Door jezelf vrij te laten (op een detailonderdeel of op een persoonlijk vlak) en enkel “zelfbewust” te zijn, door naar jezelf te kijken (jezelf te observeren en dus jezelf vanaf een afstandje te bekijken) creëer je een bewuste staat van zijn (zelfbewustzijn).

Doordat je jezelf namelijk van een afstandje bekijkt, is jouw Zelf (geest) dus ‘vrij’ om te zijn. Terwijl als jij jezelf op een bepaalde manier ‘voordoet’ (anders dan hoe je van binnen bent), dan leg je jouw zelf een andere manier van zijn op en dus is er geen sprake meer van vrij-zijn.

En dus wordt er geen bewustzijn gecreëerd, maar eerder verdichting, want er ontstaat dan een conflict tussen jouw ‘ik’ (hoe je wilt zijn) en jouw Zijn (hoe je daadwerkelijk bent).

Verdichting

Verdichting is een staat van jouw zijn, die zorgt voor verharding van jouw zijn, doordat je je ‘in strijd met jouw zelf’ gedraagt (dus je gedraagt je niet liefdevol, maar tegenstrijdig aan jouw zijn (jouw zijn is hoe jij van binnen bent). Dit doe je niet alleen naar jezelf, maar ook naar anderen.

Door je anders voor te doen dan je bent of je gaat met anderen ‘in gevecht’ door hen de schuld van jouw gevoelens in de schoot te werpen en ook nog eens vaak op een boze en negatieve manier. Je moet de strijd aangaan met jezelf (ook je omgeving dus) om je staande te weten te houden.

Maar als je wel jezelf kunt zijn, dan hoef je alleen te zijn. En dat kost geen moeite of zorgt niet voor een strijd / conflict situatie (binnen of buiten jou). Door liefdevol jezelf te Zijn, creëer je vrijheid in jou.

Want je kunt dan ontspannen en via die ontspanning creëer je ruimte binnen jou (tussen je cellen en in je geest), zodat je nog vrijer jezelf kunt zijn. Maar ook buiten jou, want ‘men’ heeft minder de neiging jou te moeten ‘controleren’ (in de gaten te houden), als men zich wil indekken ‘tegen’ jou, omdat men niet weet wat ze van jou zouden kunnen verwachten, als ze jou niet kunnen ‘peilen’.

Wat zijn de voordelen van zelfbewustzijn?

Wat zijn de nadelen van zelfbewustzijn?

Methodieken voor zelfbewustzijn

Er zijn diverse manieren en methodieken, waarmee je je zelfbewustzijn kunt verhogen en verbeteren. Veelal gegeven in de vorm van behandelingen of cursussen. Hier volgen een 2 methodieken.

Reiki

Een manier om je bewustzijn te verhogen (je bewuster te worden) is via Reiki. Reiki is een andere naam voor universele levensenergie Rei = universeel en Ki = levensenergie. Deze energie is de levenskracht zelf. Alles wat leeft, planten, dieren en mensen hebben deze energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte.

Deze energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven.

Reiki is een vorm van energie overdracht, waarbij de overdrager (de Reiki behandelaar) de Universele Levensenergie via zijn (of haar) kruin binnen laat komen en de energie via zijn / haar lichaam naar de armen en handen laat stromen, waarna de energie via de handen wordt overgedragen aan de ontvanger.

De ontvanger bepaald zelf (onbewust) in welke mate het de energie opneemt in het lichaam.

Door middel van Reiki krijg je dus extra kosmische energie binnen, waardoor je gevoeliger en bewuster wordt van je innerlijke belevingswereld. Door die verhoogde manier van voelen, worden je voelsprieten ontwikkeld en daardoor zullen zij en je geest meer gewaar worden en dus zal jij ook bewuster worden van je zelf als ook van je omgeving, zowel binnen als buiten jou dus.

Reiki zorgt er tevens voor dat het zelfhelend vermogen van je lichaam wordt geactiveerd en daardoor zullen lichamelijke en geestelijke klachten (blokkades in je energie huishouding / lichaam) makkelijker worden opgelost.

Mindfulness

Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of‘ aandachtigheid’. Uit deze woorden spreekt openheid. Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. Dit is iets anders dan ‘aandacht’ en 'concentratie’, waarbij je je richt op één onderwerp.

De meeste mensen leven constant in hun hoofd – in hun gedachten. Deze gedachten gaan over de toekomst: “Ik moet morgen even langs m’n moeder”, “Morgen moet dat rapport af” of over het verleden: “ik had dat moeten doen” of “ik vind dat de ander mij toen onterecht heeft behandeld” etc.

Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het heden. Je laat even alle gedachten voor ‘straks’, ‘morgen’ of ‘gisteren’ varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent.

Mindfulness zorgt voor meer innerlijke rust, meer focus en betere prestaties. Het zorgt er mede voor dat je meer ruimte voor jezelf creëert, waardoor je je meer bewust kunt worden van jezelf.

Waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken.

Vanuit mijn perspectief

Ik heb dit blogartikel geschreven vanuit mijn perspectief. Niet vanuit wat er door anderen al bekend van is, maar vanuit mijn gevoel en beleving. Het komt in grote lijn wel overeen met wat er van anderen bekend van is, maar dat is na afloop geconstateerd en niet op voorhand al. Ik heb dit blogartikel dus verwoord vanuit mijn visie.

Ik ben mij sinds een aantal jaar namelijk enorm bewust van mijzelf, mijn gevoelens, mijn gedachten en mijn gedachten in relatie tot mijn gevoelens tot op een zeer gedetailleerd niveau.

Als gevolg van dat bewustzijn ben ik mij ook bewust geweest van mijn gedachten en gevoelens in relatie tot mijn omgeving en wat zich zoal in enig moment aan mij gepresenteerd heeft (dus hoe het leven zich aan mij aandiende) in relatie tot mijn innerlijke belevingswereld dus.

Ik was mij dus in elke situatie bewust waarom ik die ervaring kreeg naar aanleiding van mijn gedachten en gevoelens op dat moment. Ik zag de overeenkomst tussen mijn gedachten en gevoelens en de situaties (lees: mensen, dieren, voorwerpen en natuur) die zich op enig moment in mijn leven manifesteerde.

Mede hierdoor heb ik een enorm hoog begrip van de werking van het lichaam en het leven gekregen, omdat ik hiermee constateerde
(aangezien alles in enig moment klopt) dat mijn (en ook jouw) innerlijke wereld zich manifesteert in de wereld buiten mij (en jou) en dat alles wat er op enig moment in mijn en jouw wereld plaatsvind een spiegel is van jouw (en mijn) zijn.

Daarnaast ben ik mij op een zeer gedetailleerd niveau bewust van mijn eigen gevoelens en lichamelijke reacties. En omdat ook ik elke keer meer leer van mijn lichaam leer ik ook steeds meer over diverse lichamelijke klachten en diverse genezingsoplossingen.

Mede hierdoor kan ik dus goed vanuit mijn manier en staat van bewustzijn en vanuit mijn gevoel mijn verhaal doen en mijn kennis delen. En hopelijk daarmee anderen helpen zichzelf te helpen.

Over de schrijver
Mijn missie is om mensen wakker te schudden. Ik help mensen om de beste versie van zichzelf te worden. Op Puur Mindset Academy.nl laat ik zien welke stappen je hiervoor allemaal kunt ondernemen en welke tools je kunt toepassen. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken, dit doe ik zowel op deze website, als op mijn social media kanalen en podcast.
Reactie plaatsen