Wie ben je echt?
15 april 2021 
36 min. leestijd

Wie ben je echt?

Onze gedachten, emoties en gedrag hangen nauw met elkaar samen. Onze gedachten bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij ons gedragen en handelen. Onze emoties hebben invloed op ons denken en ons gedrag. En omgekeerd heeft ons gedrag weer invloed op hoe wij ons voelen en wat wij ervan denken. Het is een patroon waar wij ons vaak onbewust in bevinden.

Stel je de volgende gedachte maar eens voor; je staat op uit je bed en hebt de gedachte “wat is het een prachtige dag vandaag!”. Doordat je deze gedachte gelooft krijg je een heel positief gevoel. Waarschijnlijk ga je vrolijk en fluitend op weg naar je werk waar je, door dit gedrag, jouw collega’s weer aansteekt die jou vrolijk begroeten en met je mee beginnen te fluiten.

Dit brengt onbewust weer de gedachte “wat een leuke werkomgeving heb ik toch!” Je voelt je nog vrolijker en begroet de directeur in de openslaande lift etc. Anders ben je altijd een beetje huiverig voor deze man maar je voelt je sterk en krachtig vandaag en zo vul je de dag verder in.

En dan nu de volgende gedachte: Je staat op uit je bed en hebt de gedachte “Wat een rotdag is het vandaag, gatverredamme!” Hoogstwaarschijnlijk brengt dit een zwaar en negatief gevoel met zich mee. Je gaat minder vrolijk, wat humeurig op weg naar je werk.

De eerste collega die je ziet reageert niet echt vriendelijk en jij denkt “wat een nare sfeer is het hier toch, bahbah”. Je voelt je niet prettig en reageert geïrriteerd als jouw collega je vraagt of jij deze ronde eens de koffie voor de groep wilt gaan halen. Je ziet de directeur in openstaande lift en snelt snel weg, geen zin in de confrontatie, je hebt er immers echt de balen van.

De gehele ochtend rommelt zo door en je geeft het de schuld van de slechte dag vandaag…. Merk je wat deze situatieschetsen met je doen? Hoezeer bepalen jouw gedachten hoe jij je voelt en hoe jij handelt? Ben jij jouw gedachten? Wie ben je echt?

Hoe kan het dat mensen zo verschillen in de manier waarop ze dingen beleven? We maken allemaal ongeveer dezelfde dingen mee, de één later dan de ander in zijn of haar leven, maar de situaties zijn min of meer hetzelfde. Toch beleven we het allemaal op onze eigen unieke manier, maken we er ons eigen unieke verhaal van.

Als we een negatief zelfbeeld hebben dan focussen we ook op de negatieve dingen en creëren we voor onszelf een waarheid die ons ongelukkig maakt. Omgekeerd is het zo, dat als we een positief zelfbeeld hebben, we focussen op alles wat goed is en gaat en creëren we een waarheid die ons gelukkig maakt, een waarheid waarin we krachtig in het leven staan en alles aan kunnen.

Ik wens je veel leesplezier en prachtige mooie inzichten!


Ben jij een denker of een gevoelsmens?

Wat is bij jou het sterkst ontwikkeld? Ben jij meer een denker (mindtype) of meer een gevoelsmens (emotioneel type)?

De denker - mindtype - is iemand die voornamelijk vanuit zijn hoofd leeft, vaak identiteit ontleend aan zijn of haar gedachten en rationeel zijn/haar beslissingen neemt. Plannen, logisch, structuur etc. zijn kenmerken voor de denker.


De gevoelsmens – emotioneel type - is iemand die zich laat leiden door emotie, die zijn of haar beslissingen neemt op gevoel. Emotioneel, snel geraakt, soms impulsief etc. zijn kenmerken voor de gevoelsmens.

Voor de denkers onder ons is het de uitdaging om zich meer bewust te worden van het lichaam, de lichamelijke gewaarwordingen en emoties/gevoelens die er van binnen zijn en leren er meer mee in contact te komen. Ons verstand is een prachtig cadeau wat we als mens gekregen hebben. Echter, wat onze gedachten ons vertellen is niet altijd de waarheid.

Ons verstand, ons denken, is niet altijd een goede raadgever. Voor de gevoelsmensen onder ons is het de uitdaging om realistischer te leren denken, om ook aandacht te geven aan de ratio en de feiten erbij te betrekken. De uitdaging is om meer tijd te nemen om dingen te overdenken en het nemen van beslissingen niet alleen te baseren op het voelen en de emoties van dat moment.

Beslissingen gebaseerd puur op emotie zijn ook vaak niet de beste beslissingen. Denk aan een boze bui waarin je ondoordachte acties hebt uitgevoerd.

Gedachten

Wist je dat…

 1. Wij zo’n 40.000 tot 60.000 gedachten per dag hebben
 2. 90% van deze gedachten de vorige dag ook al gedacht werden en dus gerecycled worden. Vergelijkbaar met een computer waarbij hetzelfde programma steeds opnieuw wordt afgedraaid.
 3. 10% van onze gedachten maar de werkelijkheid zijn
 4. Bij gezonde en gelukkige mensen is zo’n 70% van de gedachten negatief geladen. Dit komt doordat angst de grootste motivator is voor ons gedrag.
 5. We maar 10% echt bewust waarnemen, 90% is onbewust!
 6. We eerder denken in termen van wat we niet willen in plaats van wat we wel willen.
 7. De gedachten die wij denken bepalen hoe wij ons voelen, hoe we handelen en hebben direct invloed op onze gezondheid.
 8. We niet zozeer overstuur raken door wat ons werkelijk overkomt, maar wel door onze gedachten hierover.
 9. Hoe meer wij proberen niet negatief te denken, hoe negatiever onze gedachten worden.Wij onze gedachten geloven als zijnde de werkelijkheid
 10. Wij niet onze gedachten zijn.
 11. We zelf kunnen kiezen wat we denken.
 12. Je hersenen en lichaam geen onderscheid maken in iets wat je denkt/visualiseert en wat
 13. er werkelijk is. Het lichaam reageert fysiologisch gezien hetzelfde.

Wat is een gedachte?

"Een gedachte is iets, waar men zich even van bewust is. Een gedachte is een onderdeel of het gevolg van het denkproces. Een gedachte kan zomaar opkomen, vanuit het onderbewuste of voortkomen uit andere bewuste gedachten - de ene gedachte kan tot de andere gedachte leiden. Een gedachte kan worden opgeroepen door waarnemingen - een beeld, geur of geluid."

Wij hebben geen controle over wat onze hersenen denken, we kunnen onze gedachten niet stoppen, het blijft een voortdurende stroom van gedachten, een chemische reactie in ons brein die ons gedachten brengt. Pak er maar eens een kookwekker of een stopwatch bij,
zet deze op een minuut en kijk wat er allemaal aan gedachten voorbij komt.

Schrijf dit met steekwoorden op. Als je denkt papier, schrijf je op papier, als je denkt tijd indrukken, is dat ook een gedachte. Wil je dit wat uitgebreider testen dan nodig ik je graag uit voor het volgende experiment.

Onderzoek je gedachten in 3 minuten

Stel een kookwekker of stopwatch in op 3 minuten en schrijf iedere gedachte die bij je binnen komt in een paar steekwoorden op. Als je bijvoorbeeld denkt aan het eten van vanavond dan schrijf je op ”eten vanavond”, of als je denkt aan die presentatie morgenochtend tijdens die belangrijke vergadering, schrijf dan op “presentatie vergadering”.

Schrijf alle gedachten op die je in deze 3 minuten kunt vangen. Het maakt niet uit hoe klein of groot/lang de gedachten zijn, schrijf alles op. Zelfs als je aan deze oefening denkt, schrijf je “oefening”. Wees eerlijk tegen jezelf. Na drie minuten tel je het aantal gedachten dat je had en vermenigvuldig je deze met 20 om een idee te krijgen hoeveel gedachten je in een uur zou kunnen hebben.

Wat is jouw uitkomst?

Waarom zoveel negatieve gedachten?

Als we nog heel klein zijn is ons gedrag heel natuurlijk en spontaan. Naarmate we ouder worden leren we ons gedrag steeds meer in te perken. Er wordt ons verteld wat niet goed is, slecht is, waar we voor moeten oppassen, bang voor moeten zijn etc.

Door onze ouders, leraren, vriendjes, cultuur en maatschappij krijgen we allerlei regels, normen en waarden opgelegd die ervoor moeten zorgen dat we passen binnen het geheel, zodat we niet buiten de boot vallen en bij de groep kunnen horen.

Veel van ons gedrag is gebaseerd op angst. Vanuit deze angst hebben we als mens de neiging om dingen vanuit het negatieve te benaderen en het ons persoonlijk aan te trekken. De vraag is nu, wat is de werkelijkheid, wat is waar? Wat vroeger misschien goed voor jou was hoeft je nu niet meer te helpen.

Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je ouders vroeger tegen je zeiden dat je niet met vreemde mannen mocht praten en zeker niet mee mocht gaan of een snoepje mocht accepteren (uit angst). Het gevolg hiervan kan zijn dat dit later als je volwassen bent nog steeds onbewust meespeelt, waardoor je onbewust uit angst nog steeds niet praat met vreemde mannen en/of meer afstand tot vreemden neemt.

Vroeger toen je klein was, was dit wellicht verstandig en goed voor je, nu, als volwassene helpt je dit niet altijd verder en kan het je zelfs belemmeren (bijvoorbeeld in de weg staan om die promotie te krijgen etc.).

Goed dus om jouw negatieve overtuigingen er eens bij te pakken. Zijn ze op dit moment nog steeds ondersteunend voor jou? Helpen ze je nog steeds in jouw leven? Of wordt het tijd om daar afstand van te nemen en gezonde overtuigingen in de plaats te zetten die je wel verder helpen? Om als volwassene nieuwe keuzes te maken?

Hoe ziet het eigenlijk met “de waarheid”? Wat is waar? De wereld is hoe ik haar waarneem. Ik zie en hoor alles door de filters van mijn eigen verhaal (overtuigingen, normen en waarden, eerdere ervaringen etc.). Wat voor jou de waarheid is hoeft dat voor mij niet te zijn. Jij kunt jezelf te dik/lelijk/niet goed genoeg etc. vinden, terwijl ik door een hele andere bril naar jou kijk.

Mogelijk vind ik jou een prima figuur hebben, een zeer vriendelijk en open gezicht en heel zorgzaam en lief. Is jouw glas halfvol of halfleeg? Waar leg jij de focus op? Op wat niet goed is of op wat wel goed is? Ben jij iemand die heel gevoelig is voor de reacties en opmerkingen uit je omgeving?

Ben je bereid om jouw waarheid onder de loep te nemen en te kijken wat het jou brengt? Kun je je voorstellen dat het onderzoeken van jouw gedachten en emoties je nieuwe dingen kan opleveren, waardoor je nieuwe inzichten krijgt?

Negatieve gedachten kunnen leiden tot stress

Stress ontstaat door een aanhoudende stroom van negatieve, angstige of sombere gedachten. Hoe jij iets inkleurt en/of interpreteert, jouw waarheid, bepaalt of het positief of negatief beladen is. We creëren daarmee onze eigen realiteit, ons eigen verhaal.

Uit onderzoek weten we dat stress het immuunsysteem verzwakt en ons lichaam zodoende vatbaarder maakt voor (infectie)ziekten. Langdurige stress is daarbij schadelijker dan kortdurende stress. Langdurige en chronische stress kan bovendien leiden tot allerlei
lichamelijke klachten.

Denk eens terug aan de laatste keer dat je ziek was. Ging er aan dit ziek zijn een periode vooraf waarin je onder grotere druk stond, stress ervoer of je nerveus, angstig of somber voelde? Was er sprake van een aanhoudende stroom van negatieve gedachten?


Zie en merk jij de invloed van je gedachten op je gezondheid? Dat kan ook heel klein zijn, verkramping in je nek en schouders omdat je het zo druk hebt gehad en die deadline van jezelf moest halen. Het is dus goed om te leren onze gedachten te scheiden van onze emoties en handelen.

Weten hoe het werkt, hoe het ook bij jou werkt, geeft veel inzicht waardoor je grote stappen kunt nemen om jezelf meer ruimte, vrijheid en daadkracht te geven. Want dezelfde manier van blijven omgaan in een frustrerende situatie geeft dezelfde resultaten. Een nieuwe gezondere manier van omgaan met je gedachten geeft meer geluk, succes, gezondheid etc.

Nog een belangrijk weetje is aantrekkingskracht, de selffulfilling prophecy. De wet van de aantrekkingskracht (in het Engels: Law of Attraction) legt uit dat hetgeen waar jouw geconcentreerde gedachten en emoties naar uitgaan, ook jouw werkelijkheid zal worden.

Met positieve gedachten en positieve emoties trek je meer positiviteit aan in je leven. Met negatieve gedachten en negatieve emoties trek je meer negativiteit aan in je leven! Des te meer reden om met jezelf aan de slag te gaan.

De kracht van gedachten

Denken, voelen en handelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze gedachten bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij ons voelen bepaalt hoe wij handelen. Zoals Byron Katie dat ooit zo mooi verwoorde: Er is geen lijden er zijn alleen maar niet onderzochte gedachten.

Ik weet hier moet je even over nadenken maar als je iets verder bent in je proces zal je dit als een waarheid omarmen doordat je hebt ervaren wat je jezelf aandoet door je negatieve gedachten te geloven als zijnde de waarheid.

Denken we positieve, liefdevolle, hoopvolle en dankbare gedachten, dan voelen wij ons ook positief, liefdevol, hoopvol en dankbaar. Vanuit dat gevoel gaan we op een positieve, liefdevolle, hoopvolle en dankbare manier om met onszelf, anderen en situaties die op ons
pad komen. We ervaren het leven als licht en luchtig, we zijn ontspannen en lossen problemen soepel en creatief op.

Dit heeft een positief effect op onze gezondheid. Denken we echter het grootste gedeelte van de dag pessimistische, alarmerende, boze en ontevreden gedachten, dan voelen we ons ook voornamelijk pessimistisch, angstig, kwaad en ontevreden. We stoten anderen van ons af en worstelen ons door het ene na het andere probleem.

We ervaren het leven als zwaar en het lijkt ons op alle mogelijke manieren tegen te werken. Dit soort gedachten werkt stress in de hand. Er zijn tal van voorbeelden te vinden op het internet m.b.t. de kracht van negatieve gedachten en wat dit met materie en het lichaam doet.

Emoto heeft ook een experiment gedaan met gekookte rijst. De rijst met het etiket ‘ik hou van je’ waar positieve liefdevolle gedachten op losgelaten werden fermenteerde keurig. De rijst met het etiket ‘ik haat je’ waar alle negatieve gedachten op los gelaten werden, rotte weg en begon te stinken.

Op het internet en YouTube vind je tal van filmpjes en voorbeelden. Je kunt dit experiment ook zelf thuis uitvoeren, probeer het maar eens en laat je verrassen door de uitkomst.

Dr. Bruce Lipton, voormalig professor aan de medische faculteit van de Universiteit van Wisconsin en wetenschappelijk onderzoeker aan de Stanford University School of Medicine schreef het boek “De biologie van de overtuiging”, hoe gedachten je leven bepalen.

Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken en toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelf onze genetische code kunnen veranderen. Zijn bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap.

Het lijkt er volgens hem op dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen waarmee we de sleutel tot een gezonder en gelukkiger leven hebben. Je kunt materie, dus ook je eigen lichaam en dat van anderen, gezonder maken met positieve intenties, gevoelens en emoties, de structuur verbetert dan.

Omgaan met je negatieve gedachten

Als minimaal 70% van onze gedachten een negatieve lading heeft en daarmee allerlei negatieve emoties opwekt die impact hebben op onze balans en gezondheid, is het zaak om hier goed mee te leren omgaan. Gelukkig hebben we zelf grote invloed op het soort gedachten dat we denken. Hieronder vind je de vijf stappen hoe jij hier mee kunt omgaan!

Stap 1: Bewustwording

Door je steeds bewuster te worden van je eigen gedachten - zowel positieve als negatieve - kun je jezelf erop betrappen wanneer je weer negatieve, pessimistische of angstige gedachten hebt of dat je van alles “moet en niet mag”. Je kunt immers pas veranderen wanneer je je ergens bewust van bent.

Wees je bewust van je gedachten en dat het “maar gedachten” zijn. Niemand heeft deze gedachten in je hoofd gepland, je bent niet je gedachten! Zeg tegen jezelf, STOP! Het zijn maar gedachten, ik hoef er niet naar te luisteren. Door dit patroon te doorbreken kun je daadwerkelijk beginnen verandering aan te brengen.

Wat kun je doen om te zorgen dat je geen slaaf wordt van je eigen gedachten? Zelfs als je gedachten erg frustrerend of vervelend zijn en zich blijven herhalen. Het is heel gemakkelijk om er helemaal in mee te gaan en erin te blijven hangen. Het helpt dan om je gedachten gericht waar te nemen zonder deze de macht te geven erin op te gaan.

Je kijkt als het ware naar je gedachten zonder oordeel of zonder verdere analyse. Iedere keer weer jezelf bewust worden van je eigen gedachten en ze als een
buitenstaander te observeren geeft enorm veel vrijheid. Vrijheid om te kiezen welke gedachten jij je aandacht wilt geven of welke je juist wilt loslaten.

Loslaten door je gedachten niet de macht te geven over jou te kunnen regeren. Ze te zien voor wat ze zijn: gedachten, chemische processen in je hoofd, het is pas een waarheid als je de gedachte voor waar aan gaat nemen, gaat geloven.

Gedachten die je kunnen ondersteunen:

 • Ik kan aan andere dingen denken als ik dat wil
 • Ik ben niet mijn gedachten dus ik hoef er niet naar te luisteren
 • Mijn gedachten regelen mijn leven niet, dat doe ik zelf
 • Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En als dat gebeurd, wat is dan het ergste etc.
 • En wat dan nog? Wat is het beste wat me kan overkomen als ik dit loslaat?
 • Alles is vergankelijk, ook deze situatie zal weer voorbij gaan, het zal niet eeuwig duren
 • Mijn gevoelens geven me nu een ongemakkelijk gevoel maar ik kan ze accepteren
 • Dit is de kans om met mijn angst om te gaan, dit is een kans om ervan te leren
 • Ik laat mijn gedachten geen bezit van mij nemen, ik hou de regie zelf in handen
 • Gedachten zijn maar chemische processen, het is niet wie ik ben
 • Niemand heeft deze gedachten in mijn hoofd gestopt, ik hoef er niet naar te luisteren
 • Mijn gedachten kunnen een adviseursrol hebben maar ik blijf in charge, ik bepaal of ik het volg, of ik het wil geloven of niet
 • Dit is echt een nare situatie maar ik kan er mee omgaan
 • Dit zijn mijn gevoelens en emoties maar ook deze gaan vanzelf weer weg
 • Ik heb vroeger soortgelijke situaties doorstaan en overleefd, ik zal dit ook overleven
 • Ik kan altijd kiezen wat ik wil geloven, ik bepaal of ik lijd of niet

Stap 2: Erkenning en acceptatie

Gedachten komen en gaan. Erken dat er altijd gedachten zullen zijn. Het is net zo vanzelfsprekend als dat wij als mensen ademhalen. Dat betekent dat er ook altijd negatieve gedachten zullen zijn, vecht er niet tegen maar laat ze voor wat ze zijn, gedachten! Door er tegen te vechten, weerstand tegen te bieden, houd je juist deze negatieve stroom in stand.

Weerstand zegt het eigenlijk al, je wilt dat iets er niet is maar het hoort bij onze natuur. “Nee” zeggen tegen deze negatieve gedachten betekent dan ook nee zeggen tegen jezelf. Dus laat het er gewoon zijn. Je hoeft er niet naar te luisteren, je kunt er voor kiezen om geen slaaf van je gedachten te zijn.

Accepteer dat deze gedachten er zijn, ook wanneer je het gevoel hebt er weer helemaal in vast te zitten. Door je hiervan bewust te worden heb je weer de keuze om STOP te zeggen! Glimlach naar jezelf en stap weer uit je hersenspinsels.

Stap 3: De feiten, de werkelijkheid

We zijn gewend om allerlei aannames en veronderstellingen voor waar aan te zien, waardoor dingen een eigen leven gaan leiden. Wat wij geloven is onze werkelijkheid. We kunnen niet de gedachten van anderen lezen, dus blijf bij de feiten. Ga dus Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA), laat je niet verleiden om allerlei invullingen te geven aan de feitelijke werkelijkheid.

Niet de werkelijkheid zoals jij (of anderen) deze geïnterpreteerd hebben. Wat is feitelijk de situatie, wat is er werkelijk gebeurd/aan de hand? Betrap jezelf erop als je er een eigen draai aan hebt gegeven of een andermans interpretatie bent gaan geloven. Stop ook met het vechten tegen de werkelijkheid. De werkelijkheid waar wij mee te maken hebben (de reorganisatie van het bedrijf, het druilerige weer buiten, het ziek worden of overlijden van een dierbare etc.).

Vechten tegen de werkelijkheid en de gedachten die je je daarover vormt, maken dat je je lijden in stand houdt. Probeer het verschil te zien tussen wat je wenst/verlangt en wat er werkelijk/feitelijk gebeurt of gebeurde. Accepteer wat je niet kunt veranderen en niet kunt oplossen en wees lief voor jezelf.

Deze berusting geeft heel veel innerlijke rust. Kom echter in actie waar je wel invloed op kunt uitoefenen, welke mogelijkheden en kansen zijn er allemaal? Actie ondernemen met betrekking tot datgene waar verandering plaats kan vinden haalt je uit de stroom van piekeren en negatieve gedachten en zorgt dat je de regie weer in eigen hand neemt.

Stap 4: Gedachten en je gevoel/emoties

Onderzoek bij jezelf wat jouw gedachten doen met jouw gevoel en hoe je lichaam reageert. De methode van Byron Katie, The Work, is hiervoor een goede methode. Het helpt je om te ervaren wat jouw negatieve gedachten met jou doen. Ervaar wat de negatieve gedachte doet met jouw emoties en wat je in jouw lichaam gewaar wordt.

Welke patronen erdoor ontstaan, hoe jij reageert naar jezelf en anderen? En wie je bent zonder deze negatieve gedachte? Wat gebeurt er dan? Hoe reageer je als je deze gedachte niet gelooft, naar jezelf en naar anderen? Hoe voelt het in je lijf?

Door te ondervinden wat je jezelf aandoet, is het meestal erg gemakkelijk om de negatieve gedachte los te laten en je denkpatroon te wijzigen.

Stap 5: Omkering en positieve gedachten

Het zijn onze eigen gedachten die wij over een situatie hebben, die bepalen of wij een positief of negatief gevoel daarover hebben. En dat is goed nieuws want dat betekent dat je zelf in charge bent en zelf veel kunt doen! De vervolgstap van de methode van Byron Katie is om omkeringen van jouw negatieve gedachte te onderzoeken en te kijken hoe deze ook waar zijn voor jou.

Dus pak jouw negatieve gedachte over de situatie of het voorval en draai deze om. Hoe is deze omkering (ook waar) voor jou? Geef eens wat concrete voorbeelden. Is er nog een andere omkering mogelijk? Zie ook het voorbeeld hieronder. Hiermee breng je een stroom van positieve gedachten op gang. Beschrijf eens hoe dat voelt in je lichaam?

Weet dus dat jij altijd een keuze hebt welke gedachte jij gelooft, jij bepaalt jouw werkelijkheid. Jij bepaalt de kwaliteit van je leven door te kiezen waar jij de aandacht en focus op legt. Richt je je aandacht vooral op het positieve van een situatie, dan voel je je goed en ontspannen en kom je in een positieve denkspiraal terecht.

Richt jij je je aandacht vooral op het negatieve van een situatie, dan zorgt dat voor spanning, angst, onzekerheid, eenzaamheid, verdriet etc. Wanneer je dat goed ondervonden hebt is loslaten van een negatieve gedachte een heel gemakkelijk proces. Of denk jij dat je het niet verdient om in vrijheid te leven?

Zelfbeeld en oordelen

Je hebt nu aan den lijve ervaren wat de kracht van jouw gedachten op jouw gevoel zijn en hoe je lichaam daarop reageert.

Eén van de zaken waar wij dagelijks meer worstelen is oordelen. Oordelen over onszelf, oordelen over anderen, oordelen over het leven etc. Omdat oordelen een groot lijden met zich mee brengt, besteed ik hier apart aandacht aan. In onze gedachtestroom is er continue een soort interne dialoog aan de gang. Het kunnen liefdevolle, begripvolle en aanmoedigende woorden zijn.

Het kunnen ook veroordelende, boze, berispende woorden zijn. Bij sommigen van ons is het de Criticus die de scepter zwaait, de Criticus die continu het
oordeel over zichzelf en anderen klaar heeft. Je doet het nooit goed genoeg, het moet nog beter/mooier/aardiger/netter etc. Iedere dag herhaalt dit zich automatisch, het gebeurt vaak zonder dat wij ons er bewust van zijn, het is een tweede natuur van ons geworden.

De manier waarop jij met jezelf deze interne dialoog voert is afhankelijk van de manier waarop jij vindt hoe je moet zijn en moet handelen. Dit is weer afhankelijk van de normen, waarden en overtuigingen die jij hebt. We veroordelen wat niet voldoet aan het beeld dat we onszelf en anderen hebben opgelegd.

Het ideaalbeeld voldoet niet aan de werkelijkheid en we blijven onszelf en anderen daarvoor straffen! We geven ons en anderen geen toestemming om te
zijn wie we in werkelijkheid zijn.

Hoe jij verkiest jezelf te zien en wat jij verkiest te geloven over jezelf bepaalt hoe jij je voelt en hoe je handelt. Hoe zie jij jezelf?

Het moge duidelijk zijn dat oordelen dé weg naar lijden is, het jezelf maar blijven veroordelen leidt tot frustratie, boosheid en uiteindelijk tot een laag zelfbeeld en depressiviteit. Het maakt je leven niet gezelliger en leuker. Het oordelen over anderen is idem dito niet iets waar je zelf gelukkiger van wordt. Oordelen (zowel positieve als negatieve) zorgen ervoor dat we niet onbevangen en open in het leven kunnen staan.

Oordelen kunnen emoties uitlokken en leiden tot teleurstelling en lijden. Het is lastiger om in het Nu met aandacht te leven als je al allerlei oordelen paraat hebt staan. Daarnaast kan het je in gedachten helemaal in beslag nemen. Denk aan die keer dat je een negatief oordeel over jezelf had; hoe heb ik zo stom kunnen zijn dat…. Hoe lang heeft deze gedachten je in beslag genomen? Hoe kun je dan genieten van wat zich in het huidige moment aandient?

Tip

Mijn uitnodiging aan jou: je hebt de keuze; wil je je hele leven vechten tegen jezelf of wil je liever volledig van jezelf leren houden, met al je goede en slechte eigenschappen? En anderen ook zonder oordelen tegemoet zien?

Laat je oordelen los, hoe meer je ze los laat, hoe vrijer je je gaat voelen en hoe gemakkelijker het loslaten zal zijn. Stel je bent in gesprek met iemand en een oordeel komt opzetten, geef er geen waarde aan en laat het weer los, en richt je weer open in je gesprek met de ander. Je leest de krant, een oordeel komt opzetten, laat het los, het is maar een gedachte en lees met aandacht de krant verder.

Je geeft een presentatie en hup het oordeel over jezelf komt op: oh jee, ik doe het niet goed genoeg… Laat deze los en richt je weer op je presentatie. Stapje
voor stapje leer je jezelf volledig te accepteren zoals je bent! Ieder mens is uniek en weet dat wat jij als een zwakte van jezelf ziet, in bepaalde situaties juist je grootste kracht is en heel goed van pas komt.

Emoties

Wist je dat…

 1. Emoties tastbare, moleculaire effecten in ons lichaam teweeg brengen.
 2. Emoties een grote invloed hebben op onze gezondheid.
 3. Emotie = energie, het komt in golfbewegingen op: zwelt aan, bereikt een piek en neemt weer af.
 4. Het hebben van emoties net zo natuurlijk is als dat we ademhalen.
 5. We emoties vaak onderdrukken vóór de emotie zijn piek bereikt omdat we er vaak bang voor zijn.
 6. Hoe meer we onze emoties onderdrukken hoe krachtiger ze worden (ze blijven op onze deur kloppen tot we bereid zijn er naar te luisteren).
 7. Positieve emoties een positieve denkspiraal en negatieve emoties een negatieve denkspiraal in werking zetten.
 8. We in emotioneel opzicht gezonder zijn naarmate we beter in staat zijn de verschillende emoties bij onszelf waar te nemen en te verwoorden.
 9. Wij niet onze emoties zijn.
 10. Door onze emoties te accepteren, ze welkom te heten, ze geen vat meer op ons hebben.

Wat zijn emoties?

Er bestaan veel verkeerde ideeën over emoties. Een emotie is niets anders dan een gevoel, een signaal, in je lichaam. Er gebeurt iets leuks wat je een prettig gevoel geeft, er gebeurt iets vervelends wat je een slecht gevoel geeft. Sommige gevoelens zijn prettig en andere minder prettig, maar in feite zijn al deze gevoelens en gewaarwordingen in je lichaam niets anders dan een aantal lichamelijke reacties op chemische stoffen die door je lichaam stromen.

Emoties zijn nl. elektrische en chemische signalen in je lichaam die je alert maken op wat er gebeurt, ze geven je voortdurend een update over wat jij doet en wat jij ervaart. Deze signalen komen binnen via je zintuigen zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Vervolgens reizen deze signalen naar je hersenen, waar ze verwerkt worden in een gebied dat het limbische brein heet (het zoogdieren brein).

Dit brein is gespecialiseerd in het observeren en verwerken van emoties zodat je op emotionele situaties kunt reageren. Dit brein is ook verbonden met de rest van je hersenen en je lichaam, zodat het je lichaam kan vertellen hoe het op een emotionele situatie moet reageren. Je hebt emoties nodig om te overleven.

Denk bijvoorbeeld aan een auto die onverwacht snoeihard de bocht om komt en in jouw richting rijdt. Op dat moment gaat het signaal via ogen en oren naar de hersenen en reageer je zonder na te denken in een reflex door weg te springen. Of er komt een agressieve hond op je afgerend, in een reflex ren je weg.

Zonder emoties zouden we het niet overleven. Emoties zijn signalen die je helpen te overleven (vechten of vluchten), je mensen en situaties te herinneren, om te gaan met situaties in je dagelijkse leven, te communiceren met anderen, pijn te vermijden en genot te zoeken.

Je kunt je ofwel tegen deze stroom verzetten of je laat de emoties, deze signalen, door je heen gaan en heet ze welkom, accepteert ze en laat ze voor wat ze zijn, emoties.

Waarom vinden we emoties vaak zo eng?

Emoties zijn niet goed of slecht. Emoties zetten aan tot actie, tot handelen. Als klein kind hebben wij echter al geleerd dat er “goede” en “slechte” emoties zijn. De goede waren toegestaan en de slechte waren niet welkom. Je leerde door te zetten en flink te zijn als je ergens bang voor was, je verdriet had of boos was. We kennen allemaal onze vaders en moeders die riepen “niet huilen, flink zijn, kop op”.

De slechte of foute emoties heb je geleerd te verdringen en je paste je aan de wensen en eisen van je omgeving (familie, school, vrienden en de samenleving) aan. Gaandeweg hebben wij geleerd tegen bepaalde emoties te vechten, we willen ze vaak uit angst niet ervaren en vluchten in ons denken en redeneren
onze emoties weg.

Maar dat betekent niet dat emoties er niet zijn. Emoties zijn en blijven onderdeel van ons mens zijn. Net zoals je je gedachten niet tegen kunt houden (ze komen en ze gaan), zo is het ook met emoties. Het is net zo natuurlijk als ademhalen, alleen hebben wij er allerlei betekenissen, allerlei oordelen, aan vast gekoppeld. Het kost enorm veel energie om tegen je emoties te vechten, uiteindelijk ben je immers met jezelf in gevecht, met je eigen natuur.

Vaak is onze grootste angst dat onze emoties ons kunnen verwoesten, ons van onze rust en geluk beroven, ons leven beïnvloeden. Echter, het is ons verzet ertegen, het vechten tegen onze gevoelens en emoties wat ons uitput. De weerstand houdt je emoties in stand en dat schept alleen maar meer weerstand. Deze weerstand werkt hetzelfde als met de negatieve gedachten. Juist de weerstand houdt de negatieve gedachtestroom in stand.

We willen er niet aan, we willen onze emoties niet voelen dus blijven sommige van ons hun hele leven ertegen vechten.

Wat zou er gebeuren als je vandaag eens besloot dat spel niet langer meer mee te spelen? Je er gewoon eens mee stopt en je emoties welkom heet en deze accepteert voor wat ze zijn: emoties. Net zo natuurlijk als ademhalen, het komt en het gaat. Net zo natuurlijk als gedachten die komen en gaan. Je zult er achter komen dat de enige vijand in dit verhaal je weerstand blijkt te zijn en dat je door je emoties welkom te heten je komt bij wie je werkelijk bent, je essentie.

Sommige mensen denken dan dat ze helemaal vast komen te zitten in hun emotie, dat de emoties zo krachtig zijn dat het ons verstand kan overheersen. Echter, dit is een irreële angst, het is niet mogelijk om in de emotie vast te komen zitten. Of ben jij iemand die zich vastklampt aan de emotie en houd je de emotie daarmee onnodig lang in stand?

In mijn praktijk had ik een cliënt die al bijna twee decennia “in de rouw” zat, echter deze cliënt was niet bereid dat op te geven, wilde dit niet loslaten. Daar heeft deze cliënt alle recht toe, het is immers zijn/haar leven met zijn/haar keuzes. Denk jij als je dit leest dat het hier over de emotie gaat of over het verhaal (alle gedachten) wat degene zichzelf verteld heeft over deze emotie en situatie?

Je kunt helemaal vast komen te zitten in het verhaal dat je hebt gemaakt rondom je emotie, het “drama” wat je ervan gemaakt hebt. Dat is echter wat anders dan de emotie/het gevoel zelf. De emotie zelf is niets anders dan een lichamelijke reactie, een energie die komt en gaat.

Emoties zijn net als golven van de zee: ze zwellen aan tot ze hun hoogste punt bereiken, waarna ze weer wegebben. Het duurt maar een paar seconden tenzij je er betekenis aan geeft, er een verhaal omheen breit, er aandacht aan geeft. In essentie zijn emoties heel vluchtig. Wanneer je je openstelt voor de kern van de emotie, ongeacht welke emotie, vind je daarin de rust die je zoekt.

Je kunt dit goed zien bij kleine kinderen, baby’s. Zij zijn nog zo puur, ze hebben nog niet geleerd wat “goed” en “slecht” is. Binnen een minuut tijd zie je soms allerlei emoties voorbij gaan, van verbaasd, naar boos, naar nieuwsgierig en dan heel blij. Alles komt en gaat, de baby heeft nog niet geleerd dat hij zich ertegen hoort te verzetten. Er is geen weerstand tegen de emotie, het komt en gaat zonder dat de baby daar allerlei gedachten of oordelen over heeft, de baby wordt in zijn essentie er niet door beïnvloedt.

Dus verwelkom je emoties, zonder oordelen, drama en verhaal eromheen, zonder analyse of zonder er onder gebukt te gaan. Alle vormen van vermijdingsgedrag zorgen alleen maar dat de ellende langer duurt. Wees blij met je emoties, je hebt ze nodig en ze helpen je bij jezelf te komen en te blijven.

Emoties hebben je wat te vertellen. Je emoties helpen je jezelf echt te leren kennen, wie je in de kern bent.

De kracht van emoties; emoties beïnvloeden je gezondheid

Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat ons geheugen niet alleen in onze hersenen, maar ook in onze lichaamscellen wordt opgeslagen. Zo heeft Dr. Candace Pert (1946), een internationaal erkend psychofarmacoloog, onderzoek gedaan naar de moleculaire grondslag van psychische processen. Dat heeft geresulteerd in baanbrekende theorieën over bewustzijn en neuropeptiden.

Pert heeft diepgaand onderzoek gedaan naar het effect van onze emoties op ons lichaam op celniveau. Voor dit onderzoek is zij genomineerd voor de Nobelprijs. In haar boek 'Molecules of Emotion' beschrijft zij hoe niet opgelost trauma en negatieve emoties fysiek worden opgeslagen op celniveau in de vorm van eiwitstructuren.

Deze eiwitstructuren blokkeren bepaalde cel receptoren in het celmembraan waardoor de communicatie met andere cellen wordt verminderd en ook de celstofwisseling negatief beïnvloed wordt. Deze verminderde communicatie en celstofwisseling wordt doorgegeven aan de volgende cel generatie. Door de opgeslagen herinneringen worden de cellen als het ware op de 'niet actief'-stand gezet.

Na verloop van tijd, vaak jaren nadat de stressvolle gebeurtenis plaats vond, merk je dit in de vorm van emotionele en fysieke aandoeningen en ziektes.

Dr. Candice Pert heeft vastgesteld dat het denken, het verstand (mind) niet beperkt is tot ons hoofd, maar dat mind een constante stroom van informatie is tussen cellen, organen en systemen in het hele lichaam. Het lichaam is het verstand (mind) en het verstand/denken is het lichaam. In het hart zijn zenuwcellen gevonden die informatie opslaan, bewerken en vertalen naar activiteiten, net zoals de hersenen dat doen.

Het verschil tussen denken en lichaam valt hiermee weg. Pert vat dit samen in: Your body is your subconscious mind (je lichaam is je onderbewuste denken).
Negatieve (onderdrukte) emoties, gedachten en overtuigingen beïnvloeden ons lichaam direct op celniveau en kunnen zo lichamelijke en emotionele klachten veroorzaken.

Emoties hebben grote invloed op onze gezondheid. Kun je je nog een periode in je leven herinneren waarin je veel stress had of het leven zwaar voelde? Hoe ging het toen lichamelijk met je? Had je klachten als hoofdpijn, nek- en schouderpijn, maag- en darmproblemen, hartkloppingen, trillen, transpiratie, verstoringen van de bloeddruk etc.?

Het zijn allemaal merkbare veranderingen, die zijn ontstaan door hoe jij je voelde. Als jij blij en gelukkig bent en dus “positieve” emoties ervaart, heeft dat een positieve invloed op jouw lichaam, het kan zich gemakkelijker herstellen en een gezonde balans handhaven. Als je depressief of ongelukkig bent en dus “negatieve” (onderdrukte) emoties ervaart, heeft dat ook effect op je lichaam, het verstoort de natuurlijke, gezonde balans van je lichaamsfuncties.

Ons lichaam kan heel lang nadat de emotionele gebeurtenis voorbij is nog fysieke reacties hebben, terwijl wij in ons hoofd en bewustzijn vaak alweer verder zijn gegaan met ons leven. Wellicht heb je bij jezelf gezien - of bij een partner/familielid/vriend - dat na een periode van extreme drukte er heel vaak een ontlading in het lichaam ontstaat (in de vorm van griep, extreme vermoeidheid etc.) terwijl je lekker aan het ontspannen bent of geniet van je vakantie.

Vaak gaat het na de ontlading dan weer goed maar soms houden de reacties langer aan en ontstaat er vermoeidheid. Zowel korte, hevige gebeurtenissen als langere periodes waarin het zwaar voor je is, kunnen leiden tot langdurige fysieke reacties en verstoringen van de gezonde balans van je lichaamsfuncties.

Het is dus van belang dat we ons ook emotioneel leren kennen, aangezien we grote invloed hebben op onze emoties en de manier waarop we met onze emoties omgaan. De emoties toelaten, ook al is dat veel later dan wanneer ze zich voordeden omdat we deze lange tijd hebben onderdrukt, heeft een positief effect op je gezondheid.

In contact komen met je emoties

Leer in drie stappen hoe je in contact komt met je emoties:

Stap 1: Bewustwording

De eerste stap is je bewust worden van jouw emoties en ermee in contact leren zijn, of je ze nu als positief of negatief beoordeeld. Je kunt pas invloed uitoefenen als je je ervan bewust bent. Emoties komen en gaan als golven: ze dienen zich aan, bereiken hun piek en nemen vervolgens weer af.

Onderzoek voor jezelf wat je ervaart in je lichaam. Zoek een rustig plekje in huis waar je ongestoord kunt zitten of liggen. Wat voel je precies? Hoe zou je dit noemen, welke emotie is dit? Waar in je lichaam voel je dat? Beweegt of verandert het? Wordt het sterker en krachtiger of neemt het af? Probeer er geen invloed op uit te oefenen, laat de emotie gewoon zijn natuurlijke beloop.

Stap 2: Erkennen en acceptatie

Emoties zijn niet goed of slecht. De manier waarop je ermee omgaat, heeft echter wel een grote invloed op je geluk, kwaliteit van leven en je gezondheid. Als je negatieve emoties gaat onderdrukken of je er aan vast gaat klampen vormen zij een bedreiging voor je gezondheid. Waarom vechten tegen onze natuur?

Je helpt jezelf het meest door je emoties toe te laten en ze gewoonweg te ervaren, zonder te proberen in te grijpen of er wat aan te willen veranderen. Erken wat er gebeurt zonder ertegen te vechten. Kijk goed en laat de gevoelens die er bij je opkomen zich als vanzelf aandienen. Geen oordeel, observeren.

Accepteer wat er is, of het nou boosheid/verdriet/angst of liefde/dankbaarheid/geluk etc. is. Benoem jouw emoties en kijk wat ze tegen jou te zeggen hebben.

Stap 3: Emoties omarmen en volledig ervaren

Jouw emoties helpen je helder te krijgen wat er van binnen speelt en wat er in je omgaat. Open jezelf dus voor de emotie en laat je weerstand ertegen gaan. Klamp je er niet aan vast en probeer niets te onderdrukken. In het begin kan dit even lastig voor je zijn, vooral als het bewust ervaren van emoties ver van je af staat en het een gewoonte voor je is om je emoties automatisch weg te drukken of weg te redeneren.

Maar ook als jij gewend bent om helemaal op te gaan in je “emoties”, in jouw verhaal, en weigert ze los te laten. Wees lief voor jezelf en geef jezelf wat tijd, ieder begin is moeilijk.

Jezelf forceren om altijd positieve emoties te voelen zonder eerst je negatieve emoties te accepteren heeft geen zin, het kost je ontzettend veel energie en gaat op den duur tegen je werken. Geef jezelf toestemming de emotie zoals die zich in het hier en nu aandient in al haar facetten te ervaren en richt je aandacht op de sensaties in je lichaam.

Je zult ervaren dat het niet iets “engs” is. Misschien is het even wat onwennig maar je ervaart dat de emotie komt en weer gaat, net als je ademhaling en je gedachten. Misschien dat er onder de emotie die zich aandient een andere emotie op komt borrelen, accepteer dit dan ook, heet het welkom.

Zo ga je misschien van boosheid naar verdriet, naar eenzaamheid etc. Door je over te geven aan dat wat er is, zul je ervaren dat er uiteindelijk rust en bevrijding ontstaat. Het enige wat je nodig hebt ben jezelf en je bewustzijn van moment tot moment.

Zelfreflectie

Uitnodiging voor zelfreflectie:
• Heb je vaak last van negatieve gedachten en negatieve emoties?
• Nu we zowel onze gedachten (denken) als onze emoties (voelen) hebben onderzocht en ervaren, wat zijn jouw belangrijkste conclusies?
• Herken je de patronen voor jezelf en de interactie tussen gedachten en emoties?
• Zie je wat voor invloed jouw gedachten en emoties op je gedrag hebben?
• Kun je omgaan met je gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen en herken je het nu gemakkelijker?
• Kun jij je oordelen over jezelf en anderen los laten?
• Heb jij een realistisch zelfbeeld of streef je een onrealistisch ideaalbeeld na?
• Wat zijn jouw belemmerende overtuigingen?
• Ervaar je lichamelijke klachten en kun je de connectie leggen met jouw gedachten en emoties?
• Wat is jouw ervaring nu er meer bewustwording is gekomen? Zijn er al dingen veranderd?
• Wat zijn de stappen die je kunt gaan ondernemen om jezelf in dit proces te ondersteunen? Hoe ziet dat er concreet uit?

Voorbeeld:
Je bent uit de slof geschoten tijdens het etentje met je partner/dierbare en voelt je een mislukkeling en schuldig. Dit gevoel blijft je de hele dag achtervolgen, het lukt je maar niet om er van los te komen.

 • Bewustwording:
  Ja, ik klamp me vast aan mijn emoties. Wat zijn mijn gedachten hierover? Welke oordelen
  heb ik over mezelf waar ik in vastdraai? Hoe beïnvloedt dit alles mijn gedrag?
 • Erkenning en acceptatie
  Ja, ik voel me een mislukkeling, ik voel me schuldig.
  Dit gevoel mag er gewoon zijn, ik hoef er niet bang voor te zijn, het kan mij niet schaden. Ik hoef mij er ook niet aan vast te klampen, deze emotie kan het probleem niet ongedaan maken of oplossen. Ik heb deze gedachte, het mag er zijn, ik hoef er niet naar te luisteren.
 • Gedachten scheiden van je emoties en lichamelijke gewaarwordingen
  Kun je de gedachten scheiden van je emoties? Waar is het begonnen?
  Gedachten
  Wat was de initiële gedachte waar je je door hebt laten meezuigen? Onderzoek je gedachten en oordelen over jezelf en anderen. Leg ik de lat weer heel hoog voor mezelf en/of voor anderen? Zijn de verwachtingen die ik van mezelf heb en/of van anderen realistisch? Ga hiermee aan de slag.
  Emotie
  Geef jezelf toestemming de emotie volledig te ervaren, zonder in te grijpen. Wat voel ik precies? Waar in mijn lichaam voel ik dat? Misschien ervaar je dat onder het mislukte gevoel, verdriet of eenzaamheid zit. Laat de emotie helemaal toe.
 • Wees lief voor jezelf Besef dat dit een proces is waarin je zit, je hebt ook niet in 1 dag leren lopen of met 1 les leren autorijden. Gun jezelf de tijd en wees lief voor jezelf. Als we lief zijn voor onszelf dan voelen we ons blij, gelukkig en hebben we meer zelfvertrouwen. Het betekent dat je liefdevol naar jezelf kunt kijken, met compassie, en luistert naar jouw behoeften. Niet voor niets wordt er gezegd: "Eerst van jezelf leren houden voordat je een ander lief kunt hebben”. Wat we onszelf niet kunnen geven, kunnen we ook een ander niet geven! Dus begin bij jezelf en begin NU!

Wat is Innerlijke Wijsheid?

We zijn allemaal geboren met een innerlijke wijsheid, een intuïtie. Velen van ons zijn zich hier amper van bewust, onze maatschappij is vooral gericht op het opdoen van feitelijke kennis en leven en beslissen vanuit ons verstand. We zijn onze intuïtie en de wijsheid hiervan een beetje uit het oog verloren. Soms echter luisteren we er intuïtief nog naar, bijvoorbeeld het innerlijke weten dat jou zegt dat het beter is nu niet door dat donkere steegje te gaan lopen.

Je gaat mee in deze ingeving en besluit iets om te lopen. Een dag later lees je in de krant dat er die avond iemand in dat steegje is overvallen. Jouw intuïtie had het bij het goede einde, jouw ratio zou dit hebben weggewuifd. Wellicht heb je zelf dit soort ervaringen ook meegemaakt.

Of kun je je herkennen in de beslissingen die je genomen hebt waar je dan achteraf van zei ”dat was niet zo verstandig, maar ik heb mij laten meesleuren in de emotie van dat moment”, of “dat voelde niet zo goed maar de feiten wezen uit dat het toch het juiste was”. Vaak weten we dan ook achteraf dat het “juiste” antwoord of de “juiste” beslissing, er een was die we altijd diep in onszelf al hebben geweten, maar waar we niet naar hebben geluisterd.

We hebben gekeken naar onze gedachten, onze emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Maar hoe zit het met onze intuïtie, ons “buik gevoel”? Hoe plaatsen we deze innerlijke wijsheid binnen dit geheel?

Laten we even terugblikken om vervolgens te kijken hoe dit in elkaar past. We hebben gezien dat we denkers hebben en gevoelsmensen, door ratio gedreven of door emotie gedreven mensen. Daar waar het niet in balans is, daar ontstaan de problemen. Ben jij iemand die vaak impulsief door emotie gedreven beslissingen neemt of ben je juist iemand die heel voorzichtig is met het nemen van beslissingen en alles zorgvuldig rationeel afweegt om maar geen risico te hoeven nemen?

Voor het eerste type, de gevoelsmens, kan het nemen van beslissingen gebaseerd op emoties (vaak overweldigende emoties) een valkuil zijn. Het is heel moeilijk om goede beslissingen te nemen wanneer je emoties intens, onbeheersbaar of onredelijk zijn. Het tweede type, de denker, die voor de rationele
benadering gaat, komt er ook achter dat dit nog wel eens verkeerd uit kan pakken.

Het lijkt misschien in eerste instantie een veiligere manier van beslissingen nemen, maar een beslissing nemen puur op basis van analyse, feiten en “logisch” nadenken leidt ook vaak tot problemen. Te veel rationeel denken kan dus ook tot ongezonde beslissingen leiden. Zowel voor de emotionele als rationele mens is het in evenwicht brengen van gevoelens en ratio vaak erg moeilijk.

De oplossing tot het bereiken van evenwicht is het leren inzetten van onze innerlijke wijsheid. Als we vanuit onze innerlijke wijsheid beslissingen nemen waarbij we zowel onze rationele gedachten (feiten) als onze emoties niet uitsluiten, deze in evenwicht brengen, ontstaan de beste beslissingen.

Uiteindelijk ben jij het die jouw beslissingen moet nemen en is het volledig aan jou om te kiezen hoe jij wilt leven, welke gedachten jij wilt geloven, of je wel of niet emoties wegdrukt of je eraan vastklampt etc.

Ik wil je vooral niets opleggen, ik wil alleen maar uitnodigen om het voor jezelf eens te onderzoeken en wellicht kun je wat met deze tips en adviezen en levert het je wat op.

Het ontwikkelen van je Innerlijke Wijsheid

Hoe krijg je nou de ratio en de emotie in balans en leer je gezonde beslissingen te nemen? Welke stappen kun je nemen om jouw innerlijke wijsheid, jouw intuïtie, te ontwikkelen? Er zijn drie stappen die je hiermee helpen:

Stap 1: Kom in het “Hier en Nu”

De eerste stap om te nemen is om aanwezig te zijn in het “Hier en Nu”. In het ”Hier en Nu” richt je je op wat er nu is, nu m.b.t. gedachten, emoties en gewaarwordingen. Door mindfull bezig te zijn kun je overweldigende emoties beter beheersen en kalmeren. Het helpt je bij het vaststellen en loskoppelen van veroordelende gedachten over je ervaringen.

Het helpt je je innerlijke wijsheid, je intuïtie, te ontwikkelen. Eén van de meest sterke manieren om in het hier en nu te komen is via je ademhaling. Aandacht geven aan gericht ademen leert je om je gedachten van je emoties en je lichamelijke gewaarwordingen te scheiden.

Stap 2: Luister naar je innerlijke wijsheid

Neem je innerlijke wijsheid serieus en betrek deze eens in het beslissingsproces. Je kunt jouw innerlijke wijsheid, jouw buikgevoel, altijd raadplegen voordat je een beslissing neemt. Het kan je helpen en ondersteunen om de juiste beslissing te nemen. Maak jouw vraag concreet en specifiek. Bijvoorbeeld: “Moet ik ja zeggen tegen de verlenging van het contract van mijn werkgever? Of moet ik stoppen met deze relatie?”

Wees stil en laat je innerlijke wijsheid het je vertellen. Voel wat er boven komt. Voelt dat goed? Zo ja, dan moet je het misschien ook zo doen. Als de beslissing niet goed voelt, bijvoorbeeld omdat je lijf in de kramp schiet of steken geeft, moet je misschien enkele andere opties overwegen en deze voorleggen aan je
innerlijke wijsheid en luisteren wat daar de uitkomst van is.

De voorbeelden hierboven hebben betrekking op cruciale levensvraagstukken. Je kunt echter je innerlijke wijsheid overal voor inzetten. Bijvoorbeeld: “moet ik dat broodje eten of niet? Of moet ik ja zeggen tegen de stapavond met die vriend/in, ik ben zo druk, ene kant heb ik zin, andere kan voel ik mij moe….” Stel de vraag aan je innerlijke wijsheid.

Stap 3: Oefening baart kunst

In het begin is het misschien nog moeilijk om het onderscheid te maken tussen je innerlijke wijsheid en je emotionele geest en rationele verstand. Sommige mensen zeggen: ja, maar ik hoor de stem in mijn hoofd, is dat mijn verstand? Andere mensen zeggen, dit is mijn gevoel, is dat mijn innerlijke wijsheid? Het onderscheid wordt door te oefenen vanzelf steeds duidelijker voor je.

Let op: wij hebben ons verstand en onze emoties niet voor niets gekregen, ons verstand/hersenen zijn er om de zaken door te geven, ook wat van binnenuit op komt borrelen, het helpt om ons bewust te laten worden. Onze emoties helpen idem dito, zij vertalen wat er zich in ons lichaam afspeelt en hoe het met ons gesteld is, zij helpen ons bewust te worden.

Of het écht je innerlijke wijsheid is, leer je door te ervaren dus door te doen. Jouw innerlijke wijsheid helpt jou met het nemen van de voor jou goede beslissingen! Hoe kun je meer leven vanuit jouw essentie, jouw innerlijke wijsheid? Weeg bij iedere beslissing die je moet gaan nemen af:

 • Heb je zowel gekeken naar de feiten als naar jouw emoties toen je de beslissing nam?
 • Heb je het aan jezelf gevraagd? “Voelt” de beslissing goed voor jou? Welke reacties gaf je lichaam toen je de vraag hebt voorgelegd aan jouw innerlijke wijsheid? Voelde je openheid, ruimte, rust en vertrouwen, of juist verkramping, spanning, onrust en zwaarte? Was het voor jou een “ja” of een “nee”.

Tot slot

Je gezondheid is je meest waardevolle bezit. De manier waarop je denkt en omgaat met je gevoelens heeft een belangrijke invloed op je gezondheid.
Gezond denken en gezond leren omgaan met emoties betekent werken aan je gezondheid van binnenuit. Het omarmen van je innerlijke wijsheid als
een goede raadgever helpt hier ook bij.

Je bent in balans en dat betekent dat je je energiek en vrolijk voelt en dat goed in je vel zit. Er is een helder inzicht en je kunt bewust handelen en weloverwogen omgaan met je energie. Waar disbalans overheerst, liggen conflict, ziekte, angst en depressie op de loer.


Wanneer we vervallen in extremen, raken we lichamelijk en geestelijk uit balans. Op den duur kan dit schadelijke gevolgen hebben voor onze
gezondheid.

In hoeverre ben jij in balans nu je dit blogartikel helemaal hebt gelezen?

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Plan dan hier jouw GRATIS Zoomcall in! Vrijblijvend bied ik je een strategiesessie van een 3 kwartier aan via Zoom.

Over de schrijver
Mijn missie is om mensen wakker te schudden. Ik help mensen om de beste versie van zichzelf te worden. Op Puur Mindset Academy.nl laat ik zien welke stappen je hiervoor allemaal kunt ondernemen en welke tools je kunt toepassen. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken, dit doe ik zowel op deze website, als op mijn social media kanalen en podcast.
Reactie plaatsen