2 absolute voorwaarden om doelen te Bereiken
20 mei 2021 
13 min. leestijd

2 absolute voorwaarden om doelen te Bereiken

Je vraagt je misschien af wat nodig is om doelen te bereiken? Deze vraag stellen wij ons bij de Puur Mindset Academy ook constant af. Uit de leerervaringen die wij hebben opgedaan, hebben wij 2 absolute voorwaarden afgeleid waaraan voldaan dient te worden om doelen wel te bereiken.

Resultaten zijn het gevolg van de acties die je onderneemt. Acties die je vol overtuiging neemt, resulteren in een totaal ander resultaat dan acties die je zonder enige overtuiging neemt.

De grote vraag is: wat is nodig om overtuigend actie te ondernemen? Wat zijn de voorwaarden welke je dient te vervullen om overtuigend actie te kunnen ondernemen?

Hierbij ga ik uit van de veronderstelling dat je al heel goed op je netvlies hebt staan wat je wilt bereiken. En tegelijkertijd wil ik je meegeven dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Elke gratis coachingscall weer komt dit naar voren en blijkt dat te veel mensen helemaal niet precies weten wat zij willen bezitten of bereiken.

Een andere conclusie die wij telkens weer trekken is dat er een groot verschil zit tussen zeggen dat je 100% gecommitteerd bent en dit laten zien in gedrag en resultaatgerichte acties. En dat komt omdat de componenten om te komen tot 100% commitment veelal niet bekend zijn.

In dit gratis blogartikel ga ik je de handvatten hiervoor geven.


Waarom doelen niet bereikt worden

Daarnaast zijn er 5 veel voorkomende oorzaken waarom doelen niet bereikt worden. Deze 5 veel voorkomende oorzaken wil ik ook met je delen.

Weet dat je deze 5 oorzaken ook vrij eenvoudig kan voorkomen als je deze oorzaken eenmaal op je netvlies hebt staan. De 5 belangrijkste oorzaken zijn niet moeilijk te omzeilen.

Er zijn meerdere succesbepalende factoren om ambitieuze doelen en jaaropdrachten te bereiken. Maar doelen bereiken begint met 2 absolute voorwaarden in te vullen.

Voordat ik de 2 absolute voorwaarden om doelen te bereiken met je deel, wil ik eerst kort de 5 oorzaken waarom doelen niet bereikt worden met je delen.

Aansluitend komen de 2 absolute voorwaarden aan bod om doelen wel te bereiken.

Het wordt dan vanzelf duidelijk dat wanneer je invulling geeft aan deze 2 absolute voorwaarden, je automatisch de 5 oorzaken waarom doelen niet gerealiseerd worden tackelt.

Ik wens je veel leesplezier en natuurlijk ook heel veel succes bij het bereiken van jouw doelen.

5 oorzaken waarom doelen niet gerealiseerd worden

Oorzaak 1: Geen helder doel voor ogen hebben

De meeste mensen hebben geen helder doel voor ogen. Je zal eerst een helder beeld voor ogen dienen te hebben, voordat je gerichte actie kan ondernemen om je doel te realiseren.

Zolang je niet precies weet:

 • Wat je doel is.
 • Wat het jou oplevert.
 • Waarom het belangrijk voor je is om dit doel te bereiken.

Dan is de kans bijzonder groot dat je nooit geïnspireerd actie gaat ondernemen.

Focus is noodzakelijk om doelen te realiseren. Je kan alleen focus behouden als je haarscherp op je netvlies hebt staan wat jouw doel is.

Oorzaak 2: Geen krachtig besluit nemen

Zelfs als je regelmatig:

 • Een blog of boek over doelen stellen leest.
 • Een workshop of een seminar bijwoont.
 • Een training volgt.

Dan nog verandert er helemaal niets aan jouw persoonlijke situatie als jij niet een krachtig besluit neemt om daadwerkelijk iets te gaan doen met deze informatie.

Niets zal veranderen totdat jij een krachtig besluit neemt om een gewenste of noodzakelijke verandering aan te brengen in jouw leven. Jij zal zelf moeten inzien dat dit gewenst is of zelfs noodzakelijk is. Waar is een wil is, is een weg.

Oorzaak 3: Geen geïnspireerde actie ondernemen

De derde oorzaak waarom mensen hun doelen niet realiseren is dat zij geen geïnspireerde actie ondernemen.

Het is altijd maar morgen, volgende week, volgende maand en desnoods volgend jaar, maar niet nú.

Er is altijd wel een reden waarom het nú niet kan en waarom een andere keer de omstandigheden veel beter zijn. Besef dat wat vandaag voor jou geldt morgen, volgende week, volgende maand en ook volgend jaar niet anders zal zijn.

Besef ook dat wanneer jou iets niet bevalt, jij je irriteert aan iets of jij je zorgen maakt om een bepaalde ontwikkeling jij ook genoeg redenen hebt om wel nú actie te gaan ondernemen.

Oorzaak 4: Niet bereid zijn de prijs te betalen

Alles heeft zijn prijs. Niet veranderen brengt ook een prijs met zich mee. Wees daarom bereid de prijs te betalen die nodig is om jouw doel te bereiken.

 • Het kost inspanning.
 • Het kost energie.
 • Het kost tijd.
 • Misschien kost het zelfs wel geld.

Doe wat je moet doen om je persoonlijke doelen te realiseren. Als je niet daadwerkelijk bereid bent om de prijs te betalen, dan ga je ook nooit de beloning die hier tegenover staat in ontvangst nemen. Je gaat nooit je doel bereiken.

Oorzaak 5: Kortetermijnvisie

De laatste oorzaak waarom je doelen niet realiseert is de kortetermijnvisie.

De meeste mensen overschatten wat zij op de korte termijn kunnen realiseren en onderschatten wat zij op de lange termijn kunnen realiseren.

Durf groot te dromen maar zet niet een te strakke tijdlijn op jouw doelen. Waarom moet alles snel gerealiseerd zijn? Veel belangrijker is dat jij plezier ervaart aan de reis zelf. Hiermee neem jij zelf de tijdsdruk helemaal weg.

100% Commitment; voorwaarde om doelen te bereiken

 • Geen helder doel voor ogen hebben.
 • Geen krachtig besluit nemen.
 • Geen geïnspireerde actie ondernemen.
 • Niet bereid zijn de prijs te betalen.
 • Korte termijn visie hebben.

Natuurlijk tackel je deze oorzaken wanneer je werkelijk 100% commitment hebt voor jouw doelen. Maar ik gaf al eerder aan dat te vaak en te makkelijk geroepen wordt dat men 100% commitment heeft. Maar zeggen dat je commitment 100% is en dit ook laten zien in de geïnspireerde acties die je onderneemt, dat is niet vanzelfsprekend als het misschien op het eerste gezicht lijkt.

Wat wij ontdekt hebben is dat het geen onwil is, ook niets te maken heeft met overschatting en evenmin met het niet kunnen leveren van de noodzakelijke inspanningen die nodig zijn om doelen te bereiken.

Waar het wel mee te maken heeft is dat de meeste mensen nooit voor zichzelf inzichtelijk gemaakt hebben wat precies nodig is om er hun 100% commitment aan te geven en te blijven geven.

De start is makkelijk. Iedereen geeft aan 100% commitment te hebben.

Maar dan gebeurt er vroeger of later iets waardoor het commitment ineens weg is. Pas dan blijkt dat het commitment helemaal geen 100% was, maar beduidend lager.

 • Geen helder doel voor ogen hebben.
 • Geen krachtig besluit nemen.
 • Geen geïnspireerde actie ondernemen.
 • Niet bereid zijn de prijs te betalen.
 • Korte termijn visie hebben.

Natuurlijk tackel je deze oorzaken wanneer je werkelijk 100% commitment hebt voor jouw doelen. Maar ik gaf al eerder aan dat te vaak en te makkelijk geroepen wordt dat men 100% commitment heeft. Maar zeggen dat je commitment 100% is en dit ook laten zien in de geïnspireerde acties die je onderneemt, dat is niet vanzelfsprekend als het misschien op het eerste gezicht lijkt.

Wat wij ontdekt hebben is dat het geen onwil is, ook niets te maken heeft met overschatting en evenmin met het niet kunnen leveren van de noodzakelijke inspanningen die nodig zijn om doelen te bereiken.

Waar het wel mee te maken heeft is dat de meeste mensen nooit voor zichzelf inzichtelijk gemaakt hebben wat precies nodig is om er hun 100% commitment aan te geven en te blijven geven. De start is makkelijk. Iedereen geeft aan 100% commitment te hebben.

Maar dan gebeurt er vroeger of later iets waardoor het commitment ineens weg is. Pas dan blijkt dat het commitment helemaal geen 100% was, maar beduidend lager.

Het is mijn doel om je meer inzicht te geven in wat 100% commitment betekent en wat er voor nodig is om dit te krijgen en te behouden. De conclusie die wij getrokken hebben is dat er drie componenten zijn die bepalen of je commitment wel of geen 100% is.

Deze 3 componenten zijn:

 1. Jouw basiswaarden
 2. Jouw diepere 'waaroms'.
 3. De win-win-win.

Component 1 - Basiswaarden

Basiswaarden bepalen wat belangrijk voor je is en waarom iets wel of niet een succes wordt.

Je basiswaarden geven aan hoe je iets wilt doen, dus met en vanuit welke waarden jij actie wil gaan ondernemen.

Waarden motiveren je van binnenuit om in beweging te komen.

Check daarom altijd of het ambitieuze doel wat je stelt in lijn is met je basiswaarden.

Wanneer dit niet het geval is, pas dan direct je doel (op onderdelen) aan.

Wanneer je doelen niet in lijn zijn met je basiswaarden dan ga je dit vroeger of later merken en kom je erachter dat je commitment geen 100% is.

En dat is niet nodig. Maak de check vooraf en voorkom dat je achteraf hier pas bewust van wordt en de handdoek in de ring gooit.

Component 2 - Jouw Waaroms

Uiteindelijk doe je alles wat je doet met een reden. Misschien ben je hier niet altijd bewust mee bezig, maar er is reden waarom je de dingen doet die je doet.

Je hebt oppervlakkige waaroms en dieperliggende waaroms.

Wat je wil weten, waar je meer bewust van wil worden dat zijn je diepere waaroms.

Diepere waaroms vergen meer graaf en spitwerk.

Wanneer je hele sterke waaroms hebt, dan ga je door op momenten dat het tegenzit, je het even niet weet of te maken krijgt met weerstand. Je geeft niet op!

Diepere waaroms komen vanbinnen, het zijn de antwoorden uit je hart en niet uit je hoofd.

Zorg dat jij jouw diepere waaroms op je netvlies hebt staan.

Blijf doorvragen. Blijf de waarom vraag herhalen net zolang de antwoorden komen die er echt toe doen, die raken, ontroeren, zin aan het leven geven en je ook energie geven.

Component 3 - De win-win-win

Wat is jouw win?

Wanneer je een echt ambitieus doel stelt dan zal je ook een 'gap' dienen te overbruggen om dit doel te kunnen bereiken.

Dezelfde acties, vanuit dezelfde Mindset brengen je niet verder. Je wil een volgende stap zetten en dat betekent dat je veranderingen moet aanbrengen. Veranderingen in je gedachten, in je acties, maar ook in je houding, prioriteitstellingen, hoe je met feedback omgaat en bijvoorbeeld ook hoe je waarneemt en de mate waarin je van perspectief kan wisselen.

Veranderingen zijn niet makkelijk. Rationeel weten we vaak wel aan te geven waarom het belangrijk is om mee te veranderen.

Maar vervolgens doen we het niet.

Je moet het werkelijk heel graag willen! En wanneer wil je iets heel graag?

Juist, als het je heel veel oplevert en er ook een dikke win voor jezelf in zit.

Een dikke win voor jezelf die een stuk groter is dan wat het je aan inspanning en misschien zelfs wel geld kost om het doel te bereiken. Een hele dikke win die het logische gevolg is van de toegevoegde waarde die je levert.

Want elk doel en zeker elk ambitieus doel brengt een bepaalde prijs met zich mee.

Zorg dat je bereid bent deze prijs ook te betalen omdat het je nog veel meer oplevert dan het je kost. Je moet het heel graag willen en dat betekent dat de win voor jou veel groter moet zijn dan de kosten.

Schrijf de win ook op. Laat hier geen misverstand over bestaan. Benoem de win. Weet waarvoor je het doet en wat het jou oplevert.

Houd jezelf niet voor de gek. Wanneer je een grote inspanning moet leveren en het levert jou persoonlijk niets op, waarom ga je het dan doen? Stop er direct mee. Je houdt alleen jezelf voor de gek.

Maar je houdt ook jezelf voor de gek als je denkt dat je een ambitieus doel kan bereiken zonder een grote inspanning te moeten leveren.

Wees reëel, benoem de dikke win en de grote inspanning en bepaal vervolgens of de balans positief uitslaat voor je of niet.

Voorwaarde 1 - 100% commitment

Wanneer de drie componenten vervuld zijn, dus:

 1. Jouw basiswaarden.
 2. Jouw diepere 'waaroms'.
 3. De win - win - win.

Dan pas kan je vol overtuiging zeggen dat je commitment 100% is en aan voorwaarde 1 is voldaan.

Voorwaarde 1 is: 100% commitment is een absolute voorwaarde om doelen te bereiken.

Voorwaarde 2 - 100% vertrouwen

Maar wat maakt nu dat je ergens wel of geen vertrouwen in hebt?

Wat is nodig om 100% vertrouwen in de bereikbaarheid van een doel te krijgen?

Wanneer je heel veel vertrouwen in de bereikbaarheid van je doel hebt, dan onderneem je natuurlijk ook met veel meer zelfvertrouwen actie.

Maar alleen maar roepen dat je heel veel vertrouwen hebt in de haalbaarheid van je doel, omdat je zelfverzekerd bent, wil niet zeggen dat je doel ook daadwerkelijk bereikt gaat worden.

Nogmaals, elk ambitieus doel dat je stelt brengt een 'gap' met zich mee en je zal deze 'gap' rechtsom of linksom dienen te overbruggen om dit doel te kunnen bereiken.

Ambitieus wil zeggen dat je niet eerder een soortgelijk doel hebt behaald en je dus ook niet al eerder de weg hebt bewandeld welke leidt naar je einddoel.

 • Maar als je geen flauw idee hebt hoe je jouw einddoel moet bereiken, waar is je vertrouwen dan op gebaseerd?
 • Wanneer je niet weet wat de stappen zijn die jou naar je einddoel leiden, hoe wil je dan ooit je einddoel gaan bereiken?

Wanneer je niet weet hoe je iets moet doen dan daalt ook direct het vertrouwen.

Er is een 1 op 1 relatie tussen:

1. De hoofdstappen overzien welke je leiden naar je einddoel.

en

2. Vertrouwen hebben in de haalbaarheid van je doel.

Maak altijd een plan op hoofdlijnen

Zorg dat je weet welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken.

Alle doelen die je ooit gerealiseerd hebt, daarvan wist je op een gegeven moment met 100% zekerheid dat je dit doel ook zou bereiken.

En alleen dan kan je geïnspireerde actie ondernemen. Wat heb je aan halfslachtige acties? Niets toch?

Een effectieve planning bestaat uit drie componenten:

 1. Het SMART einddoel.
  1. De noodzakelijke tussenstappen om dit einddoel te bereiken.
  2. Een feedbacksysteem welke je in staat stelt om de voortgang te meten.

En wanneer je dit niet overziet, schakel dan de juiste hulpbronnen in.

Hulpbronnen welke jou helpen om op hoofdlijnen wel overzicht te krijgen en de weg naar je doel te gaan overzien.

Wat kan je tegenhouden van het bereiken van jouw doel als je en 100% commitment hebt en 100% vertrouwen hebt in jouw doel?

Ja natuurlijk dien je met gezond verstand te handelen, geïnspireerde actie te ondernemen en wat te doen met de feedback die je constant krijgt op basis van het feedbacksysteem wat onderdeel is van je planning. Misschien dien je ook nog wel bepaalde vaardigheden eerst te ontwikkelen, dien je het goede moment af te wachten of de juiste randvoorwaarden te scheppen. Maar maken al deze aspecten niet onderdeel uit van je grote plan op hoofdlijnen?

Maar in basis staat niets je in de weg als aan deze twee voorwaarden is voldaan.

Voorwaarde 1 is: 100% commitment is een absolute voorwaarde om doelen te bereiken.

Voorwaarde 2 is: 100% vertrouwen is een absolute voorwaarde om doelen te bereiken.

Is dit alles?

Natuurlijk is er meer, veel meer zelfs.

Er zijn veel meer succesbepalende factoren. Maar alles begint met deze twee voorwaarden.

Wanneer niet voldaan is aan deze twee voorwaarden dan weet je één ding zeker… je gaat jouw ambitieus doel nooit bereiken.

Maar er is meer, veel meer. Ik heb er al veel over geschreven en stip het nu alleen zijdelings aan. Vergeet niet om je doel SMART te maken. Elk ambitieus doel wat je stelt dient super SMART te zijn.

En het super SMART maken van je doel draagt automatisch weer bij aan je commitment en vertrouwen, versterken elkaar over en weer, het een kan niet zonder het ander.

In de workshops doelen stellen gaan we veel dieper in op de succesbepalende factoren en in het begeleidende traject borgen en monitoren wij constant de twee voorwaarden door de vraag te stellen:

Is er nog steeds sprake van:

 • 100% commitment.
 • 100% vertrouwen.

Zet passie, plezier en energie centraal en dan ga je natuurlijk jouw doel bereiken omdat je net zolang blijft sleutelen en proberen totdat het je gelukt is. Opgeven is simpelweg geen optie.

Dat wil niet zeggen dat je automatisch kiest voor de snelste en meest gemakkelijke weg.

Er zijn meerdere aspecten en succesbepalende factoren.

Je gaat makkelijker en sneller ambitieuze doelen bereiken als je al deze factoren onderkent, doorgrond en meeneemt in je ontwerp. Alsdan zal je automatisch ook (nog) meer plezier aan de reis zelf beleven.

De 4 leerstadia

Ik heb in dit blogartikel de 3 componenten om 100% commitment te krijgen met je gedeeld:

 1. Jouw basiswaarden
 2. Jouw diepere 'waaroms'
 3. De win-win-win

Maar waarom is dit commitment zo belangrijk vraag jij je misschien af? Het antwoord op deze vraag heeft alles te maken met jouw ambitieus doel.

Wanneer je een ambitieus doel stelt dan ga je iets nieuws leren. Een ambitieus doel daagt je uit, rekt je comfortzone op en laat je een volgende stap zetten door een ´gap´ te dichten.

We hebben het allemaal eerder ervaren in ons leven. Iets nieuws leren gaat niet vanzelf. Of dit nu een nieuwe taal was, een nieuwe techniek of leren autorijden, de start was altijd het meest lastig.

Je kan je vast nog wel het moment voor de geest halen dat je voor het eerst mocht autorijden. En voor de een zal de eerste rijles minder spannend en stressvol zijn geweest dan voor de ander, maar het koste ons allemaal wel een bewuste inspanning om de les tot een goed einde te brengen. Zeker als je dat vergelijkt met hoe weinig inspanning het je nu kost als je gaat autorijden.

Nu ben je helemaal niet meer bewust bezig met de koppeling intrappen, het schakelen, in je spiegel kijken, de richting- aanwijzer aanzetten. Nee sterker nog, je bent aan het bellen, aan het meezingen, aan het nadenken over het werk en er zijn zelfs bestuurders die appen en sms’en onder het rijden.

In de loop der tijd heb je het autorijden je helemaal eigen gemaakt en ben je onbewust bekwaam geworden en dit heeft alles met de 4 leerstadia te maken.

Wanneer je iets nieuws leert dan doorloop je 4 leerstadia.

Je gaat van onbewust onbekwaam, naar bewust onbekwaam, vervolgens maak je de stap naar bewust bekwaam om dan uiteindelijk de laatste stap te zetten naar onbewust bekwaam.

In stadium I doe je heel hard je best, maar besef je niet dat er een andere en betere manier is om het aan te gaan pakken. Als er al een probleem is dan ben je je hier niet eens van bewust.

In stadium II ontstaat er een leerbehoefte. Je begint te beseffen dat je misschien wel een (klein) probleem hebt en dat er verbetermogelijkheden zijn. Je gaat hulp vragen en nieuwe vaardigheden aanleren, bewust andere keuzes maken en toepassen wat je leert. Je ben bewust bekwaam aan het worden.

En dan na verloop van tijd ontstaat automatisme, gaat het als vanzelf, handel je op routine en kost het je nog nauwelijks inspanning en ben je onbewust bekwaam geworden.

Dit is wat we allemaal willen en naar op zoek zijn. Maar lang niet altijd zijn wij bereid om de inspanning te leveren en de prijs te betalen die nodig is om tot dit punt te komen. Je komt alleen tot dit punt als 100% commitment hebt voor jouw doel.

100% Commitment betekent dat je alles doet wat nodig is om je einddoel te behalen en dan kan ook jij op jouw gebied onbewust bekwaam worden.

Doelen bereiken is een proces

Je doorloopt deze 4 leerstadia om het proces tot een goed einde te brengen en omdat het nodig is dat je plezier aan de reis zelf beleeft.

En je beleeft plezier aan de reis zelf als je in ieder geval twee belangrijke voorwaarden meeneemt in je verhaal.

Voorwaarde 1 is: 100% commitment is een absolute voorwaarde om doelen te bereiken.

Voorwaarde 2 is: 100% vertrouwen is een absolute voorwaarde om doelen te bereiken.

Succes op jouw doelen stellen reis!

Over de schrijver
Mijn missie is om mensen wakker te schudden. Ik help mensen om de beste versie van zichzelf te worden. Op Puur Mindset Academy.nl laat ik zien welke stappen je hiervoor allemaal kunt ondernemen en welke tools je kunt toepassen. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken, dit doe ik zowel op deze website, als op mijn social media kanalen en podcast.
Reactie plaatsen