Wat is NLP?

NLP is een afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren en bestaat dus uit drie onderdelen: het neuro gedeelte, het linguïstische gedeelte en het programmeren gedeelte.

Wat is Neuro?

Met neuro wordt de manier waarop je brein werkt bedoeld. Met NLP leer je om je brein goed te gebruiken en om grip te krijgen op emoties en gedachten, nare ervaringen vanuit het verleden en angst voor de toekomst te neutraliseren en om goede beslissingen te nemen. Ook is het zo dat binnen NLP het maken van een fout niet verkeerd is, want fouten maken zijn er om van te leren en om ervoor te zorgen dat je een beter mens wordt.

Bovendien gaat NLP ervan uit dat alle kennis al in je zit, je moet het er alleen nog uit halen. Een ander belangrijk aspect van NLP is individuele vrijheid: iedereen kan worden wie die is en jij bent degene die voor je eigen geluk zorgt.

Wat is linguïstisch?

In dit deel staat taal centraal. In het dagelijkse leven leren we woorden en hun betekenis, grammatica, spelling en eventueel iets over stijl. Maar we leren weinig over hoe taal onbewust werkt in ons brein. Praten gaat bij wijze van spreken net zo automatisch als ademen en we zijn ons vaak niet bewust van hoe wij taal precies inzetten. Met het linguïstische gedeelte van NLP ga je taal begrijpen en leer je hoe taal werkt.

Volgens NLP wordt taal op twee manieren gebruikt: om specifieke informatie over te brengen of om te beïnvloeden zodat iemand iets gaat doen. Om informatie over te brengen of overgebracht te krijgen is het handig om dat zo specifiek mogelijk te doen. Daar gebruiken we binnen NLP het Meta model voor.

Om ervoor te zorgen dat je iemand meer kunt beïnvloeden, zodat het bijvoorbeeld waarschijnlijker is dat diegene iets voor je doet, of om ervoor te zorgen dat je speech of presentatie overtuigender is, wordt binnen NLP het Milton model gebruikt. Deze twee modellen leer je te gebruiken waardoor je op een hele andere manier gaat kijken naar wat taal met ons doet en hoe het gebruikt kan worden.

Wat is programmeren?

Dit deel gaat vooral over je vijf zintuigen, hoe die zijn geprogrammeerd, hoe je je zelfbeeld hebt geprogrammeerd, je gedragsstrategieën hebt gemaakt, en hoe je tegen je verleden en je toekomst aan kijkt. Eerst is het belangrijk om te begrijpen wat het onderscheid is tussen bewustzijn en onbewustzijn- een onderscheid dat vaak wordt gemaakt binnen NLP- en wat de relevantie hiervan voor het programmeren gedeelte is. Alle hersencellen die bewuste ervaringen produceren noemt men in NLP bewustzijn, de rest wordt het onbewustzijn genoemd, waar het overgrote gedeelte van je hersenen uit bestaat.

Je bent dus of bewust of niet. Fietsen heb je geleerd en nu heeft je onbewustzijn het overgenomen en fietst het automatisch voor jou, dan kun jij lekker ondertussen iets anders doen. Je ademt ook onbewust: stel je voor je zou bewust adem moeten halen dan had je geen tijd meer om iets anders te doen.
Natuurlijk is het zo dat onbewuste processen bewust gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer je ademoefeningen doet. Binnen NLP doe je dat alleen maar om ervoor te zorgen dat je de dingen die je onbewustzijn doet worden geoptimaliseerd, zoals het maken van de juiste beslissing.

Meer over NLP lees je in het blogartikel “Wat is de betekenis van het woord NLP

Reactie plaatsen