Wat is communicatie?

Communicatie omschrijven we als volgt: Een proces waarbij iemand informatie overdraagt aan een ander”.

Een communicatieproces heeft altijd een zender en een ontvanger. Het doel van de communicatie is het overbrengen van een boodschap. Op welke wijze de boodschap wordt overgebracht is afhankelijk van de situatie. Het gekozen kanaal (gesprek, telefoon, mail, etc.) kan ervoor zorgen dat er ruis ontstaat. Ruis betekent dat de boodschap niet meer helemaal overkomt zoals bedoeld.

Communicatie kunnen we het best omschrijven als een proces waarbij iemand informatie overdraagt aan een ander. Het is goed ons hierbij te realiseren dat je op ieder moment van de dag communiceert. Niet alleen door wat je zegt (verbaal) of door je gedrag en/of houding (non-verbaal), maar meestal door een combinatie van beide.

Lees mijn artikel “Hoe je in 5 stappen een effectieve communicatie krijgt

Reactie plaatsen