SMART doelen

Wat zijn SMART doelen?

SMART doelen geven richting aan de doelen die je wilt bereiken en wordt veelal ingezet in werkomgevingen bij het uitvoeren van projecten en andere werkzaamheden. SMART-doelen beslaan verschillende stappen in het proces om een einddoel helder te formuleren en vervolgens te realiseren. Het S.M.A.R.T. acroniem staat voor deze stappen:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden


SMART-doelen bieden een duidelijke leidraad om een doelstelling concreet te maken. Ze voorkomen dat er onduidelijkheden bestaan over wat er gedaan moet worden en geven je de kans om in kleine stapjes aan een groter hoofddoel te werken. Op deze manier vergemakkelijken SMART-doelen niet alleen je werkzaamheden en agenda, maar kan werk ook efficiënter en met minder gedoe worden uitgevoerd.

Voorbeeld van een SMART doel stellen

Specificeer je doel

Het eerste SMART-doel heeft betrekking op het specificeren van je hoofddoel. Maak concreet wat er behaald moet worden. Met een vaag idee van een einddoel is het lastig om effectief en doeltreffend aan de slag te gaan. De volgende vragen kunnen helpen bij het specifiëren van je doelstelling:

  • Welk doel wil ik bereiken?
  • Wie is/zijn er bij betrokken?
  • Wat heb ik nodig?
  • In welk tijdbestek wil ik mijn doel bereiken?
  • Waarom wil ik dit doel bereiken?

Maak je doel meetbaar

Meten is weten. Daarom is het belangrijk om een methode toe te passen waarmee je tussentijdse vorderingen in beeld kan brengen wanneer je werkt aan een doel. Het kwantificeren van je prestaties werkt op meerde manieren positief door in je werkzaamheden. In de eerste plaats helpt het natuurlijk duidelijk te maken wat je vooruitgang is en hoeveel werk er nog verzet moet worden om het einddoel te behalen.

Maak je doel acceptabel voor betrokkenen

Bij het opstellen van doelstellingen is het belangrijk dat je goed nadenkt over de vraag of het acceptabel is voor iedereen die er een bijdrage aan moet leveren. Door onrealistische doelstellingen op te leggen, die dus niet acceptabel zijn, zorg je er meteen voor dat alle inzet en planning grotendeels voor niets is. Zorg dus altijd voor behapbare doelen waar betrokkenen mee kunnen leven en die door het realiseren ervan een positieve impact hebben op de motivatie bij vervolgdoelen.

Stel een realistisch doel

Het acceptabel maken van doelen heeft in die zin dan ook veel te maken met de vierde stap van de SMART-methode, het stellen van realistische doelen. Analyseer de beschikbare middelen en andere factoren die een rol kunnen spelen bij de uitvoering en realisatie van een doel, en pas aan de hand van deze informatie een doelstelling bij.

Maak je doel tijdgebonden

Tot slot is het belangrijk om een specifieke tijd vast te leggen die je toekent aan het behalen van een gesteld doel. Denk in de eerste plaats aan het vastleggen van een concrete start- en einddatum, die je natuurlijk opstelt aan de hand van afgewogen analyses en met behulp van de hierboven genoemde stappen. Door doelen tijdgebonden te maken voorkom je onduidelijkheden en geef je aan jezelf en anderen concrete deadlines.Reactie plaatsen