6 manieren om goed voor jezelf te zorgen
02 december 2021 
in geluk
8 min. leestijd

6 manieren om goed voor jezelf te zorgen

Hoe ga jij om met moeilijke gebeurtenissen die je leven ingrijpend veranderen?

Je hebt altijd hard gewerkt voor een baas of voor jezelf. Of je bent thuis de spil van het drukke gezin. En ineens is er een ingrijpende verandering in je leven. Eentje die je niet had zien aankomen zoals bijvoorbeeld een scheiding, of verlies van je baan, of de diagnose van een ernstige ziekte. Dan staat je leven op zijn kop. Het kan ook zijn dat je wel wist dat er een grote verandering op komst was, zoals het laatste kind wat uit huis gaat. Maar toch kan het je overvallen.

Wat nu? Hoe ga je daar mee om? Wellicht ga je vraagtekens zetten bij hoe je tot nu toe je leven hebt ingericht. En ben je daar helemaal niet meer gelukkig mee. Dan is dit is een goed moment om het anders te gaan doen.

Maar hoe? Je bent zo geraakt door de heftige gebeurtenis dat je je futloos of somber voelt en geen energie hebt om jezelf op te pakken. Terwijl de omgeving in de waan van de dag eisen aan je stelt die grenzeloos zijn. Maar je veerkracht en belastbaarheid zijn dat niet.

Dat moet anders! Dit ga je niet lang volhouden. Als je jezelf wilt redden, zul je hulp moeten zoeken. Wat ik heb ontdekt is dat de weg naar herstel direct afhankelijk is van de mate waarin je goed voor jezelf zorgt.

“Vergeet vooral niet om ‘Goed Voor Jezelf te Zorgen’ als je in een crisis zit”

Goed voor jezelf zorgen betekent feitelijk opbouwend en vriendelijk met jezelf omgaan. Je kunt je vast levendig indenken hoe het voelt als er plots een baksteen op je grote teen valt. In zo’n geval voel je haarscherp aan hoe pijnlijk het is en wat je moet doen. Je kunt om hulp roepen of je hinkt naar de keuken, doet de kraan open en blust de pijn met koud water. Daarna dep je het bloed eraf en doe je er een pleister op. Goed voor jezelf zorgen wil zeggen dat je veerkrachtig en behulpzaam reageert als je wordt geconfronteerd door tegenslag.

De kracht van empathie

Wat het voor sommigen zo moeilijk maakt is dat het gericht is op onszelf. Als we een ander zien lijden dan wordt onze empathie getriggerd en komen we in actie. We helpen liever een ander.

Zelfempathie’ is een positieve attitude die je hebt ten opzichte van jezelf en de situatie. Het is een innerlijke houding die invloed heeft op je gedrag, hoe je met jezelf omgaat in moeilijke tijden.

En het biedt hulp in een periode waarin je het moeilijk hebt. Het is een soort basishouding die het leven een stuk makkelijker maakt

Door Goed Voor Jezelf te Zorgen versterk je je Veerkracht

Jezelf veroordelen of bestraffen als het mis gaat kost bakken met energie en die kun je veel beter voor iets anders gebruiken. Door ‘afleiding te zoeken’ (zie tips) zijn we beter in staat ons leven te veranderen en onze problemen op te lossen dan door te piekeren.

In dit artikel geef ik je 6 tips die kunnen bijdragen aan een manier om op te veren als het tegen zit.

De tips kunnen je helpen om vanuit een positieve gemoedstoestand beter om te gaan met moeilijke omstandigheden of om een uitdagende fase in je leven het hoofd te kunnen bieden.

Ik wens je veel leesplezier en ik hoop dat je geïnspireerd wordt om deze praktische tips te gebruiken in je veranderende leven.


Tip 1: Start met een realistisch zelfonderzoek

Kijk rationeel naar de realiteit betekent: het onder ogen zien van de werkelijke/nieuwe situatie. Acceptatie betekent de dingen zien zoals ze zijn. Dit lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar soms staan ontkenning, bagatellisatie, zelfverwijt of verwarring dit in de weg.

Het is belangrijk om verandering te zien als een onderdeel van het leven. Hoe drastisch of dramatisch ook. Bepaalde doelen zijn niet langer haalbaar als gevolg  van veranderingen. Of zaken die zo gewoon waren, ineens onbereikbaar. Het accepteren van omstandigheden die niet kunnen worden gewijzigd, kan helpen om je te concentreren op datgene wat je wél kunt wijzigen of beïnvloeden.

Het is van belang om nieuwe, realistische, haalbare doelen te stellen, en regelmatig iets te doen - zelfs als het een kleine prestatie lijkt - die jou helpt de richting uit te gaan die je wilt gaan. En door beslissende acties en te werken aan verandering of het oplossen van problemen.

Ik heb geleerd dat geluk niet naar je toekomt. Dat bestaat niet. Er is niemand die je gratis thuisbezorgd. Je moet zelf een stap voorwaarts zetten en actie ondernemen.

Elk moment kan een keerpunt worden, als je er voor kiest om er een keerpunt van te maken.

Tip 2: Doe aan zelfreflectie

Als mensen tegenslag, teleurstelling of een crisis meemaken leren ze vaak iets over zichzelf en ontdekken ze hoe ze hierop reageren. En of ze in enig opzicht zijn gegroeid als gevolg van hun worsteling of verlies.

Veel mensen die tragedies of ontberingen hebben meegemaakt, hebben betere relaties, een groter gevoel van waardering, veerkracht en optimisme, zelfs als ze zich kwetsbaar voelen.

Hoe reageer jij op tegenslag of moeilijke situaties?

Blijf je optimistisch of word je pessimistisch in moeilijke tijden?

‘Zoals je jezelf ziet, zo zal je ook je leven zien. En zoals je je leven ziet, zo zie je jezelf.’

Door te accepteren hoe we ons voelen, hebben we in feite al een betere positie om te beslissen wat ons te doen staat. Het is belangrijk om in moeilijke tijden realistisch te zijn en vast te stellen hoe het met je gaat, ook al is dat met lood in de schoenen. Natuurlijk zijn er goede dagen, maar het gaat om het gemiddelde.

Om helder in kaart te brengen hoe het met je gaat hanteren we drie categorieën: gedragsmatig, fysiek en mentaal.

“Als ik dan toch in de spiegel kijk…...:

Hoe herken ik dat het gedragsmatig niet goed met me gaat?”

Signalen: Terugtrekken, verminderde productiviteit, vermindering van je concentratie of geheugen, veelvuldig piekeren en malen. Niet meer kunnen genieten of ontspannen, veelvuldig klagen en verwijten of cynisme.

“Hoe herken ik dat het lichamelijk niet goed met me gaat?”

Signalen: Verhoogde bloeddruk, gespannen spieren, hoofdpijn, pijn in je nek en schouders, lage rugpijn, maag en darmstoornissen, vermoeidheid of slecht slapen.

“Hoe herken ik dat het mentaal niet goed met me gaat?”

Signalen: Gespannenheid, onrust, somberheid, machteloosheid, stemmingswisselingen, snel geëmotioneerd, snel geïrriteerd, weinig energie of vermoeidheid.

Kijk ook naar je lichaamshouding op het moment dat je negatieve gevoelens ervaart. Je houding is immers 85% van je communicatie. Misschien ga je er letterlijk onder gebukt. Emoties zijn eerlijker dan gedachten. Als je constateert dat je schouders hangen, je gezichtsexpressie somberheid uitstraalt, je spieren gespannen zijn, ga dan eens bewust de spieren ontspannen. Laat de spanning bij iedere uitademing los, ook de gedachten in je hoofd.

Het is belangrijk te beseffen dat we door ‘te doen’, tot andere gedachten komen, waardoor we ons anders gaan voelen. En dat, hoe je je voelt: invloed heeft op hoe je omgaat met omstandigheden. Om dit wat handen en voeten te geven kun je de volgende oefening doen, en op te merken wat er gebeurt in je gemoedstoestand.

“Je kunt veel winnen als je van je verlies leert! "

Michelangelo

Tip 3: Schrijven

Waarom blijf je piekeren en malen als het zo nadelig voor je is?

Mensen denken dat ze zo meer inzicht krijgen in hun emoties en dat het helpt om problemen op te lossen. Maar onderzoek toont aan dat het omgekeerde het geval is; “in je kop los je het niet op”.

Mensen die blijven piekeren over hun stemming en blijven proberen om hun problemen en tekortkomingen te doorgronden, geloven dat ze zichzelf beter begrijpen. Maar ze zijn juist minder goed in staat hun problemen op te lossen.

Door te schrijven ga je ontdekken wat er in je leeft.

Je bent beter in staat om vanuit een breder perspectief naar je situatie te kijken. Schrijven is bij uitstek een manier om innerlijk op orde te komen. Hierdoor ga je ook meer kalmte ervaren.

Natuurlijk kun je ook in gesprek gaan met anderen, maar bij het schrijven valt het analyseren en selecteren van informatie weg. Het schrijven doe je zelf, in je eentje.

Schrijven over gebeurtenissen en emoties heeft een positief effect op onze gezondheid en welzijn. De eerste stap is de tijd nemen door pen en papier te pakken.

Schrijven over de situatie en je ervaring maakt het objectief doordat je er van een afstand naar kunt kijken.

Tip 4: Gebruik je verbeeldingskracht

Verbeeldingskracht is het vermogen om mentale beelden, ideeën en/of gevoelens op te roepen, zonder dat we deze zintuiglijk waarnemen. Onze verbeelding maakt het mogelijk om verder te denken dan waar we van overtuigd zijn. Zelfs een weg te zien die voor ons ligt.

Oefening positieve gevoelens oproepen

Roep een herinnering op waarbij jij je vrolijk en gelukkig voelde. Of een speciaal gevoel van waardering, liefde of vriendschap voor iemand voelde. Of een mooie plek in de natuur waar jij je heel fijn voelde.

Denk eens aan een mooie herinnering in je leven. Zie de situatie weer helder voor ogen. Wat voelde je toen?

Denk niet alleen aan de situatie terug, maar beleef het gevoel opnieuw. Ga in je verbeelding in die mooie ervaring van toen zitten. Voel de blijheid weer levendig. Waar voel je het in je lichaam?

Als je je concentreert op je lichaam gaat de herinnering nog meer leven. Probeer terwijl je het positieve gevoel herbeleeft, te ademen vanuit de buik. Ervaar alle positieve gevoelens zo bewust mogelijk.

Ga rechtop zitten of staan, open je schouders en borstkas, en blijf vanuit je buik ademen. Merk de transformatie op, ook als is die nog zo subtiel.

Tip 5: Probeer stress op de juiste manier te hanteren.

Wanneer we te maken hebben met tegenslag of een moeilijke situatie dan kan dat gepaard gaan met stress. We hebben de neiging om onaangename gevoelens weg te drukken of te verkleinen. We willen de discrepantie tussen de onprettige situatie en gewenste situatie de baas zijn.

Juist omdat we willen dat dingen anders zouden zijn, dan ze nu zijn, wordt stress sterker. Soms reageren we die af op anderen. Dat is niet wat je wilt. We moeten dus goed opletten dat we zorgvuldig omgaan met onze energie en grenzen om zo te voorkomen dat stress ons leven regeert.

Symptomen van stress kunnen onder meer zijn:

Moeite met concentratie, minder goed functionerend geheugen, transpireren, hartkloppingen, maagklachten, sneller geïrriteerd zijn, slecht humeur, voortdurende vermoeidheid, somberheid, lichtgeraaktheid en overgevoeligheid.

Wat herken jij als je gestresst bent?

Strategie omgaan met stress

Dit gevoel mag er zijn, het is er toch. Ontspan je om de emotie heen. Hoe voelt de pijn/verdriet/woede?

Zeg: “ik voel me terneergeslagen, verdrietig, ontmoedigd, soms somber.” Het valt niet mee om dit te ervaren, maar het geeft niet. Je komt er wel doorheen. Het verandert niet als je je er tegen verzet. Hoe minder je je verzet, hoe minder je lijdt. Wees juist nu echt aardig tegen jezelf.

Met name onze Emotionele Intelligentie geeft ons informatie over het registreren van druk, motivatie en stress. En hoe we reageren op bepaalde situaties.

Wanneer we vitaal en veerkrachtig zijn verwerken we druk en stress op een constructieve en consistente manier. We voelen de innerlijke druk wel, maar we reageren er anders op en gaan er anders mee om. We laten ons niet dwingen om maar van alles te ondernemen.

Wanneer we vitaal en veerkrachtig zijn laten we ons niet leiden door omstandigheden, maar hebben we de regie over onszelf.

Vanuit een kalme geest ben je beter in staat goede keuzes te maken over hoe je kunt handelen, en leer jezelf de gewoonte aan om productief en proactief met stress om te gaan.

Tip 6: Meditatie als ‘medicatie’

Voel wat je voelt. De eerste stap is het erkennen dat je je ellendig voelt en het de ruimte geven. Door dit te doen verdwijnt het onaangename gevoel als sneeuw voor de zon. Dan is er nog niks veranderd aan de omstandigheden maar heb je wel de spirit en motivatie om de juiste actie te ondernemen omdat je je prettiger voelt.

"Mediteren is voor mij een nieuwe gewoonte geworden waarmee ik de maalstroom van de dagelijks hectiek kan doorbreken. Door momenten van reflectie in te bouwen handel ik niet meer op de automatische piloot, maar denk ik bewuster na over wat ik wil en kan. Dit voorkomt stress en gejaagdheid. Voorheen was ik een bezige bij, nu ben ik een wijze bij, waardoor ik veel zuiniger omga met mijn eigen energie.”

Over de schrijver
Mijn missie is om mensen wakker te schudden. Ik help mensen om de beste versie van zichzelf te worden. Op Puur Mindset Academy.nl laat ik zien welke stappen je hiervoor allemaal kunt ondernemen en welke tools je kunt toepassen. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken, dit doe ik zowel op deze website, als op mijn social media kanalen en podcast.
Reactie plaatsen